Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitwerking en uitvoering van een communicatiestrategie in het kader van het globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP)

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Aanbestedende overheid
Brussel - Preventie & Veiligheid | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling
Opdrachtcodes (CPV)
79341400 - Reclamecampagnediensten
79822500 - Maken van grafische ontwerpen
Korte inhoud
De huidige opdracht is een openbaredienstcontract bestaande uit 4 opdrachten die in de contractdocumenten zijn opgenomen.
truck tower-crane sharing