FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

2020/66819/S1/Eval AP

Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheidstesten

Datum van verzending van deze aankondiging
31-03-2020
Publicatiedatum
31-03-2020
Deadline
04-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres
Vooruitgangstraat 50
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Budget en Beheerscontrole
Telefoon
+32 22777947
Fax
+32 22775108
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://economie.fgov.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371228