Europa-Kommissionen, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 — Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Undersøgelse af gennemførligheden af en børnegaranti for sårbare børn

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 — Disability and Inclusion
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Undersøgelse af gennemførligheden af en børnegaranti for sårbare børn

Sagsnr.:   VT/2017/057

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79311400 - Økonomisk undersøgelse

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Forberedende foranstaltninger er et vigtigt redskab for Europa-Parlamentet med hensyn til formulering af nye politiske prioriteter og introduktion af nye initiativer, der muligvis i sidste ende kan blive til faste aktiviteter og programmer med egne budgetposter. Europa-Parlamentet har anmodet Europa-Kommissionen om at gennemføre en forberedende foranstaltning vedrørende en børnegarantiordning/indførelse af en europæisk børnegaranti og finansiel støtte dertil. Denne forberedende foranstaltning sigter mod at etablere en gennemførelsesstruktur, der er i overensstemmelse med Kommissionens anbefaling fra 2013 om investeringer i børn, samtidig med at den skal tage hensyn til andre, nyere initiativer på det socialpolitiske område, som for eksempel den europæiske søjle for sociale rettigheder (EPSR, European Pillar of Social Rights). Det bør særligt bemærkes, at princip 11 i EPSR vedrører retten til en prismæssigt overkommelig undervisning og pleje af god kvalitet i førskolealderen, retten til beskyttelse mod fattigdom og ugunstigt stillede børns ret til specifikke foranstaltninger til styrkelse af lige muligheder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   956.112,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   -

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hovedudførelsessted:   BE1

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se afsnit N.2 i de tekniske specifikationer.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   VC/2018/0111

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Undersøgelse af gennemførligheden af en børnegaranti for sårbare børn

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

27-09-2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   0

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   -

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   -

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadresse
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
By
Strasbourg Cedex
Postnummer
F-67001
Land
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-mail
-
Fax
+33 388172313
Internetadresse
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
Europa-Kommissionen, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Postadresse
-
By
Brussels
Postnummer
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

22-11-2018

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-