Aankondiging van een gegunde opdracht

Ter beschikking stellen van geïntegreerde informatie- en communicatiecampagnes, evenementenorganisatie en diensten inzake openbare aangelegenheden

Diensten
Publicatie datum
14-01-2020
Waarde
2.400.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail | 1060 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
Opdrachtcodes (CPV)
32417000 - Multimedianetwerken
72212224 - Diensten voor ontwikkeling van software voor web page editing
72212500 - Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware
72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79416000 - Public relationsdiensten
79822500 - Maken van grafische ontwerpen
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Korte inhoud
De S2R JU is van plan haar communicatiestrategie nieuw leven in te blazen, welke de basis vormt voor een continue inspanning en missie om belanghebbenden te informeren over zijn resultaten. De S2R JU lanceert een open aanbesteding om een raamcontract voor dienstverlening met een dienstverlener af te sluiten voor het verlenen van een reeks communicatie- en informatiediensten, zoals geïntegreerde communicatiecampagnes — zowel offline als online, voor evenementenorganisatie en diensten voor openbare aangelegenheden.
Gunningen

Ter beschikking stellen van geïntegreerde informatie- en communicatiecampagnes, evenementenorganisatie en diensten inzake openbare aangelegenheden

Aantal inschrijvingen
8
Waarde
2.400.000,00 EUR
Bedrijven
20 Seconds to Midnight | 1000 Brussels, BE
La Netscouade | 75012 Paris, FR
Eamonn Bates Europe Public Affairs | 1000 Brussels, BE
truck tower-crane sharing