Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor interimpersoneel

Raamovereenkomst voor interimpersoneel

Publicatiedatum
19-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79211110 - Loonadministratiediensten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Bart Noppe

Overige nadere inlichtingen

Geachte kandidaat

Gelieve het nieuwe document verduidelijking selectieleidraad door te nemen. Dit is belangrijk voor uw kandidatuur.

Hoogachtend

Gemeenschappelijke aankoopcentrale stad Antwerpen, afdeling Diensten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!