Aankondiging van een opdracht

Animace a rozvoj společenství v programu REGIO P2P – nástroj vzájemného učení pro budování kapacit národních a regionálních orgánů pro provádění politiky soudržnosti (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Evropská komise, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and financial management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Tato výzva k podání nabídek se týká animace a rozvoje společenství v programu REGIO P2P na základě zkušeností získaných od společenství odborníků v programu REGIO a výsledků přezkoumání nástrojů vzájemného učení v programu REGIO dokončených na konci roku 2020.
Obecným cílem této výzvy k podání nabídek je dále zlepšit nabídku možností vzájemného učení s cílem zlepšit kapacity orgánů členských států využívat a spravovat financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. To bude zahrnovat příspěvek k dokončení přechodu ze společenství odborníků v programu REGIO na společenství v programu REGIO P2P.
Beschrijving
Beschrijving
Animace a rozvoj společenství v programu REGIO P2P – nástroj vzájemného učení pro budování kapacit národních a regionálních úřadů pro provádění politiky soudržnosti (2020CE16BAT148).
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
truck tower-crane sharing