Aankondiging van een opdracht

Aktivering og udvikling af REGIO peer-to-peer-fællesskaber — et peer-læringsværktøj til opbygning af kapacitet hos nationale og regionale myndigheder til gennemførelse af samhørighedspolitikken (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Europa-Kommissionen, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and Financial Management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Dette udbud vedrører aktivering og udvikling af REGIO peer-to-peer-fællesskaberne på grundlag af de erfaringer, der er opnået med REGIO-fællesskaberne for praktikere, og resultaterne af gennemgangen af REGIO-peer-læringsværktøjer, der blev afsluttet ved udgangen af 2020.
Det overordnede formål med dette udbud er yderligere at forbedre udbuddet af peer-læringsmuligheder med henblik på at forbedre medlemsstaternes myndigheders kapacitet til at anvende og forvalte midler fra EFRU og Samhørighedsfonden. Dette vil bl.a. bidrage til at afslutte overgangen fra REGIO-fællesskaberne for praktikere til REGIO peer-to-peer-fællesskaberne.
Beschrijving
Beschrijving
Aktivering og udvikling af REGIO peer-to-peer-fællesskaber — et peer-læringsværktøj til opbygning af kapacitet hos nationale og regionale myndigheder til gennemførelse af samhørighedspolitikken (2020CE16BAT148).
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Se internetadressen anført i afsnit I.3).
truck tower-crane sharing