Aankondiging van een opdracht

REGIO P2P kopienu aktivizēšana un attīstība — mācīšanās no līdzbiedriem rīks valsts un reģionālo iestāžu spēju veidošanai kohēzijas politikas īstenošanai (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Eiropas Komisija, REGIO – Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 – Budget and financial management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Šis uzaicinājums uz konkursu attiecas uz REGIO P2P kopienu aktivizēšanu un attīstību, pamatojoties uz pieredzi, kas uzkrāta ar REGIO praktizētāju kopienām, un uz 2020. gada beigās pabeigto REGIO mācīšanās no līdzbiedriem rīku pārskatīšanas rezultātiem.
Šā uzaicinājuma uz konkursu vispārējais mērķis ir turpināt uzlabot mācīšanās no līdzbiedriem iespēju piedāvājumu, lai uzlabotu dalībvalstu iestāžu spējas izmantot un pārvaldīt finansējumu no ERAF un Kohēzijas fonda. Tas ietvers ieguldījumus pārejas pabeigšanai no REGIO praktizētāju kopienām uz REGIO P2P kopienām.
Beschrijving
Beschrijving
REGIO P2P kopienu aktivizēšana un attīstība — mācīšanās rīks valsts un reģionālo iestāžu spēju veidošanai kohēzijas politikas īstenošanai (2020CE16BAT148).
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
truck tower-crane sharing