Aankondiging van een opdracht

Animatie en ontwikkeling van REGIO P2P-gemeenschappen — een intercollegiale leertool voor het opbouwen van capaciteit van nationale en regionale autoriteiten voor de implementatie van het cohesiebeleid (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Europese Commissie, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and financial management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Deze oproep tot inschrijving heeft betrekking op de animatie en ontwikkeling van de Regio P2P-gemeenschappen, voortbouwend op de ervaring die is opgedaan met de REGIO-gemeenschappen van uitvoerders en de resultaten van de evaluatie van de intercollegiale leertools van REGIO die eind 2020 zijn afgerond.
De algemene doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het verder verbeteren van het aanbod van mogelijkheden tot intercollegiaal leren gericht op de verbetering van de capaciteiten van de autoriteiten van de lidstaten om middelen uit het EFRO en het Cohesiefonds te gebruiken en te beheren. Dit omvat het leveren van een bijdrage aan de voltooiing van de overgang van de REGIO-gemeenschappen van uitvoerders naar de REGIO P2P-gemeenschappen.
Beschrijving
Beschrijving
Animatie en ontwikkeling van de REGIO P2P-gemeenschappen — een collegiale leertool voor capaciteitsopbouw van nationale en regionale autoriteiten voor de implementatie van het cohesiebeleid (2020CE16BAT148).
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
truck tower-crane sharing