Aankondiging van een opdracht

Animacja i rozwój wspólnot REGIO P2P — narzędzie do wzajemnego uczenia się w celu budowania zdolności władz krajowych i regionalnych do wdrażania polityki spójności (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Komisja Europejska, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and financial management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Niniejsze zaproszenie do składania ofert odnosi się do animacji i rozwoju wspólnot REGIO P2P, w oparciu o doświadczenia zgromadzone we Wspólnotach REGIO wśród osób szkolących oraz wyniki przeglądu narzędzi REGIO do wzajemnego uczenia się, zakończonego na koniec 2020 r.
Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest dalsza poprawa oferty możliwości wzajemnego uczenia się w celu poprawy zdolności organów państw członkowskich do korzystania z funduszy z EFRR i Funduszu Spójności oraz zarządzania nimi. Obejmuje to przyczynianie się do zakończenia przejścia ze wspólnot REGIO pracowników do społeczności REGIO P2P.
Beschrijving
Beschrijving
Animacja i rozwój społeczności REGIO P2P — narzędzie do partnerskiego uczenia się w celu budowania zdolności władz krajowych i regionalnych do wdrażania polityki spójności (2020CE16BAT148).
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zob. adres internetowy w pkt I.3).
truck tower-crane sharing