Aankondiging van een opdracht

Animare și dezvoltare a comunităților REGIO P2P — un instrument de învățare inter pares pentru consolidarea capacității autorităților naționale și regionale de a pune în aplicare politica de coeziune (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Comisia Europeană, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and Financial Management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Această licitație vizează animarea și dezvoltarea comunităților REGIO P2P, bazându-se pe experiența acumulată cu Comunitățile de practicanți REGIO și rezultatele evaluării instrumentelor de învățare inter pares REGIO finalizate la sfârșitul anului 2020.
Obiectivul general al prezentei licitații este de a îmbunătăți în continuare oferta oportunităților de învățare inter pares menite să îmbunătățească capacitățile autorităților statelor membre de a utiliza și gestiona finanțarea din FEDR și Fondul de coeziune. Aceasta va include contribuția la finalizarea tranziției de la Comunitățile de practicanți REGIO la Comunitățile REGIO P2P.
Beschrijving
Beschrijving
Animare și dezvoltare a comunităților REGIO P2P — un instrument de învățare inter pares pentru consolidarea capacității autorităților naționale și regionale de a pune în aplicare politica de coeziune (2020CE16BAT148)
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
truck tower-crane sharing