Aankondiging van een opdracht

Ledning och utveckling av REGIO P2P-gemenskaperna — Ett verktyg för ömsesidigt lärande för kapacitetsuppbyggnad av nationella och regionala myndigheter avseende genomförande av sammanhållningspolitik (2020CE16BAT148)

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Deadline
26-02-2021 16:00
Geraamde totale waarde
138500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Europeiska kommissionen, REGIO – Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 – Budget and Financial Management | 1160 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Korte inhoud
Denna anbudsinfordran avser ledning och utveckling av REGIO P2P-gemenskaperna, som bygger på de erfarenheter som REGIO-gemenskaperna för yrkesverksamma tillskansat sig och resultaten från den granskning av REGIO:s verktyg för ömsesidigt lärande som slutfördes i slutet av 2020.
Det allmänna syftet med denna anbudsinfordran är att ytterligare förbättra utbudet av möjligheter till ömsesidigt lärande i syfte att förbättra medlemsstaternas myndigheters kapacitet att använda och förvalta finansiering från Eruf och Sammanhållningsfonden. Detta inbegriper bidrag till slutförandet av övergången från REGIO-gemenskaperna för yrkesverksamma till REGIO P2P-gemenskaperna.
Beschrijving
Beschrijving
Ledning och utveckling av REGIO P2P-gemenskaperna — Ett verktyg för ömsesidigt lärande för kapacitetsuppbyggnad av nationella och regionala myndigheter avseende genomförande av sammanhållningspolitik (2020CE16BAT148).
Looptijd
18 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416100 - Diensten voor public relationsbeheer
79998000 - Begeleidingsdiensten
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
truck tower-crane sharing