Il-Kummissjoni Ewropea, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Is-Servizzi tal-Ewrobarometru: Servejs tal-Ewrobarometru Flash (Lott 1) u Studji tal-Ewrobarometru (Lott 2)

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kummissjoni Ewropea, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
-
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   iva

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.3) Komunikazzjoni

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn

l-indirizz imsemmi hawn fuq

Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu

Isem uffiċjali
-
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Kodiċi NUTS
-
Pajjiż
-
Persuna ta’ kuntatt
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz ewlieni
-
Indirizz tal-profil tax-xerrej
-

b'mod elettroniku permezz ta':   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: -

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Is-Servizzi tal-Ewrobarometru: Servejs tal-Ewrobarometru Flash (Lott 1) u Studji tal-Ewrobarometru (Lott 2)

Numru ta' referenza:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   79320000 - Servizzi ta' sondaġġ dwar l-opinjoni pubblika

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Il-kuntratt għandu l-għan li jipprovdi servizzi tal-Ewrobarometru lill-Kummissjoni u lill-istituzzjonijiet/aġenziji oħra tal-UE. Dawn is-servizzi se jipprovdu lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt b'fehim aħjar dwar l-opinjoni pubblika permezz ta' riċerka bl-użu ta' stħarriġ tal-opinjoni fost il-pubbliku ġenerali kif ukoll fost gruppi fil-mira speċifiċi.
Is-suġġett ta' lott 1 ikopri servejs tal-Ewrobarometru Flash u servizzi ad-hoc.
Is-suġġett ta' lott 2 huwa t-twettiq u l-koordinazzjoni ta' servejs kwalitattivi u servizzi oħra b'rabta mal-opinjoni pubblika li tinvolvi lill-pubbliku ġenerali jew gruppi soċjali magħżulin.

II.1.5) Stima tal-valur totali

Valur mingħajr VAT:   47.000.000,00

Munita:   EUR

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   iva

L-offerti jistgħu jintbagħtu għal:   il-lottijiet kollha: 2

L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed:   -

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti kuntratti li jorbtu flimkien il-lottijiet jew gruppi ta' lottijiet li ġejjin:   -


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 1

II.2.1) Titlu

Servejs tal-Ewrobarometru Flash

Nru tal-lott:   1

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79320000 - Servizzi ta' sondaġġ dwar l-opinjoni pubblika
79311000 - Servizzi ta' l-istħarriġ
79311300 - Servizzi ta' l-analiżi ta' l-istħarriġ

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   — il-bini tal-kuntrattur, — fil-pajjiżi u t-territorji kollha indikati fid-dokumenti tal-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi (ara l-Anness A Lott 1).

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Lott 1 ta' din is-sejħa għall-offerti jippermetti lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt jordnaw li l-istħarriġ tal-opinjoni, imsejjaħ "servejs tal-Ewrobarometru Flash" (minn hawn 'il quddiem "Flash EB"), jitwettaq primarjament bit-telefown jew onlajn.
L-għan tas-servejs tal-Ewrobarometru Flash huwa l-provvista ta' valutazzjoni rapida tal-istat tal-opinjoni pubblika u l-kontribut għall-evalwazzjoni, il-validazzjoni u l-formulazzjoni tal-politiki tal-UE.
Servejs tal-Ewrobarometru Flash huma servejs tematiċi ad-hoc dwar kwistjonijiet relatati mal-affarijiet Ewropej, imwettqa f'perijodu ta' żmien qasir u mmexxija fuq it-talba ta' kwalunkwe servizz tal-Kummissjoni Ewropea u awtoritajiet oħra li qegħdin joħorġu l-kuntratt. Servejs Flash EB jippermettu lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt jiksbu riżultati b'mod rapidu minn servejs imwettqa mal-pubbliku ġenerali jew jiffokaw fuq gruppi fil-mira speċifiċi, bħaż-żgħażagħ, in-negozji, eċċ.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib

II.2.6) Stima tal-valur

Valur mingħajr VAT:   30.000.000,00

Munita:   EUR

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   48

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   le

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   -

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   -

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   le

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   iva

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 2

II.2.1) Titlu

Studji tal-Ewrobarometru

Nru tal-lott:   2

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79320000 - Servizzi ta' sondaġġ dwar l-opinjoni pubblika
79311000 - Servizzi ta' l-istħarriġ
79311300 - Servizzi ta' l-analiżi ta' l-istħarriġ

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   — il-bini tal-kuntrattur, — fil-pajjiżi u t-territorji kollha indikati fid-dokumenti tal-ispeċifikazzjonijiet Tekniċi (ara l-Anness A Lott 2).

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Lott 2 ta' din is-sejħa għall-offerti jippermetti lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt jordnaw studji kwalitattivi u/jew servizzi oħra ta' riċerka biex janalizzaw l-opinjoni pubblika.
L-Istudji tal-Ewrobarometru għandhom jgħinu lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt biex jissodisfaw l-għanijiet li ġejjin:
• jivvalutaw fid-dettall l-attitudnijiet, l-opinjonijiet, l-aspettattivi, it-tħassib, eċċ. tal-pubbliku u/jew ta' gruppi soċjali magħżulin fil-pajjiżi jew it-territorji koperti mill-kuntratt fir-rigward tal-politiki u l-inizjattivi differenti meħuda minn diversi atturi involuti fl-integrazzjoni Ewropea;
• jifhmu r-raġunijiet għaliex l-attitudnijiet, l-opinjonijiet, l-aspettattivi jew it-tħassib jiġu espressi;
• iwettqu testijiet fuq diversi gruppi rigward il-fehim u l-adozzjoni ta' messaġġi jew dokumenti (dokumenti miktuba, vidjos, logos, materjal promozzjonali, siti tal-Internet, eċċ.) mħejjija mill-istituzzjonijiet u l-korpi li qegħdin jieħdu sehem biex jintużaw għall-kampanji ta' informazzjoni u komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea;
• jevalwaw, kemm matul it-tħejjija kif ukoll wara t-tixrid, il-fehim u l-impatt ta' dawn il-messaġġi jew id-dokumenti fil-kulturi nazzjonali u l-gruppi ta' età, sess u soċjoprofessjonali differenti, skont il-vetturi u l-istili tal-komunikazzjoni li jikkorrispondu għall-gruppi fil-mira differenti;
• jidentifikaw it-tipi ta' informazzjoni u midja l-aktar xierqa għal kull grupp fil-mira fil-pajjiżi jew it-territorji koperti mill-kuntratt;
• jevalwaw l-impatt tal-politiki u d-deċiżjonijiet digà implimentati fil-livell tal-Unjoni Ewropea;
• jgħinu fit-tħejjija ta' kwestjonarji għas-servejs kwantitattivi;
• janalizzaw u jinterpretaw ir-riżultati tas-servejs kwantitattivi u l-istudji kwalitattivi mill-Istudji tal-Ewrobarometru jew sorsi oħra;
• jidentifikaw differenzi nazzjonali u soċjodemografiċi sinifikanti bejn il-pajjiżi jew it-territorji koperti minnhom u fi ħdanhom;
• jgħinu fl-iżvilupp tal-għarfien u l-kapaċità tal-analiżi tal-fenomeni konnessi mal-opinjoni pubblika fl-Unjoni Ewropea, fil-livell reġjonali, nazzjonali u globali, kif ukoll f'pajjiżi jew territorji oħra koperti fil-kuntratt.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib

II.2.6) Stima tal-valur

Valur mingħajr VAT:   17.000.000,00

Munita:   EUR

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   48

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   le

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   -

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   -

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   le

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   iva

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).


Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1) Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

III.1.1) Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2) Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.3) Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.5 Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Il-kuntratt huwa riżervat għal ħwienet tax-xogħol għal persuni b'diżabbiltà u għal operaturi ekonomiċi li għandhom fil-mira l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġjati:   le

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija ristretta għall-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti:   le

III.2) Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt

III.2.1) Informazzjoni dwar professjoni partikolari

L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari:   -

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:   -

III.2.2) Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.2.2) Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt:   le

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Ftehim qafas b’diversi operaturi:   iva

L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim:   2

Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:   -

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ sistema dinamika tax-xiri:   le

Is-sistema dinamika ta' xiri tista' tintuża minn xerrejja addizzjonali:   le

IV.1.4) Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu

Rikors għal proċedura fi stadji sabiex jitnaqqas gradwalment l-għadd ta’ soluzzjonijiet li għandhom jiġu diskussi jew l-għadd ta’ offerti li għandhom jiġu nnegozjati:   le

IV.1.5) Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku:   le

Informazzjoni addizzjonali dwar irkant elettroniku:   -

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   iva

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   -

IV.2.2) Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

Data:   17-08-2020

Ħin lokali:   16:00

IV.2.3) Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

-

IV.2.4) Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta

Tul ta' żmien f’xhur:   9

IV.2.7) Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data:   19-08-2020

Ħin lokali:   10:00

Post:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, IL-BELĠJU. Is-seduta tal-ftuħ se ssir biss permezz ta' pjattaforma tal-internet WEBEX. Dawk li jitfgħu l-offerti li esprimew ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fis-seduta tal-ftuħ se jirċievu l-link tal-URL fil-ħin.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:   Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1) Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti:   le

Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:   -

VI.2) Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi

Se jintużaw ordnijiet elettroniċi:   le

Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi:   iva

Se jintużaw pagamenti elettroniċi:   iva

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

02-06-2020