Aankondiging van een gegunde opdracht

Eiropas izpildītājmākslas darbu pārrobežu izplatīšanas platforma

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
2.500.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Eiropas Komisija, EAC – Education, Youth, Sport and Culture, EAC.D.2 – Creative Europe | 1000 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Pasākumu apraksts:
— esošo shēmu plānošana izpildītājmākslas darbu fiziskas un digitālas izplatīšanas atbalstam, it īpaši starpvalstu līmenī,
— esošo subtitrēšanas/virstitrēšanas sistēmu un citu attiecīgo digitālo rīku plānošana un prezentācija izpildītājmākslas nozarē,
— tiešsaistes platformas izveide un pārrobežu izplatīšanas (fiziskās un digitālās) darbību testēšana izpildītājmākslas nozarē,
— politikas ieteikumu formulēšana turpmākām darbībām izpildītājmākslas nozarē (izplatīšanai).
Gunningen

Eiropas izpildītājmākslas darbu pārrobežu izplatīšanas platforma

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
2.247.989,49 EUR
Bedrijven
IETM aisbl | 1000 Brussels, BE
ARTCENA | 75011 Paris, FR
European Dancehouse Network (EDN) | 8004 Barcelona, ES
European Festival Association vzw (EFA) | 1000 Brussels, BE
IDEA Strategische Economische Consulting | 1000 Brussels, BE
truck tower-crane sharing