Europos Komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Pažeidžiamų vaikų garantijų iniciatyvos galimybių studija

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
-
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Pažeidžiamų vaikų garantijų iniciatyvos galimybių studija

Nuorodos numeris:   VT/2017/057

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79311400 - Ekonominių tyrimų paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Parengiamieji veiksmai yra svarbi priemonė, skirta Europos Parlamentui suformuluoti naujus politikos prioritetus ir pristatyti naujas iniciatyvas, kurios galiausiai gali virsti nuolatiniais ES veiksmais ir programomis su atskiromis biudžeto eilutėmis. Europos Parlamentas kreipėsi į Europos Komisiją dėl parengiamųjų veiksmų, susijusių su vaikų garantijų schema / Europos vaikų garantijų ir finansinės paramos iniciatyvos sukūrimo, įgyvendinimo. Šių parengiamųjų veiksmų tikslas yra nustatyti įgyvendinimo sistemą, atitinkančią 2013 m. Komisijos rekomendaciją dėl investavimo į vaikus, taip pat atsižvelgti į kitas naujesnes socialinės politikos iniciatyvas, pvz., Europos socialinių teisių ramstį (European pillar of social rights, EPSR). Pažymėtina, kad EPSR 11 principas yra skirtas teisei į kokybišką ir prieinamą ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, teisei į apsaugą nuo skurdo ir palankių sąlygų neturinčių vaikų teisei į specialias priemones vienodoms galimybėms didinti.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Vertė:   956.112,00

Valiuta:   EUR

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   -

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   BE1

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Žr. techninių specifikacijų 2 dalį.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

-

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   ne

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   VC/2018/0111

Pirkimo dalies Nr.:   -

Pavadinimas:   Pažeidžiamų vaikų garantijų iniciatyvos galimybių studija

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas

V.2.1) Sutarties sudarymo data

27-09-2018

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   0

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   -

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 4303-2100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
Europos ombudsmenas
Adresas
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Miestas
Strasbourg Cedex
Pašto kodas
F-67001
Šalis
FRANCE
Telefonas
+33 388172313
El. paštas
-
Faksas
+33 388172313
Interneto adresas
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   -

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Adresas
-
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

22-11-2018

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-