Aankondiging van een gegunde opdracht

Ontwerp en uitvoering van een reclamecampagne in Nederland voor de promotie van Vlaanderen en Brussel als bestemmingen voor korte vakanties (2014-2017)

Diensten
Publicatie datum
20-11-2013
Aanbestedende overheid
Toerisme Vlaanderen | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
79341400 - Reclamecampagnediensten
Korte inhoud
Het voorwerp van de opdracht betreft het ontwerp, de planning en de uitvoering van een geïntegreerde promotiecampagne in Nederland voor Vlaanderen en Brussel als bestemming voor korte vakanties, de planning en de uitvoering van de concrete acties van de campagne, de grafische uitwerking van de campagne en de meting en rapportering van de resultaten.
De campagne heeft twee verschillende doelstellingen. Enerzijds moet de campagne meer Nederlandse toeristen aantrekken en de toegevoegde waarde die zij creëren verhogen. Anderzijds moet de campagne ook de reputatie van Vlaanderen versterken en/of bijsturen, in het bijzonder bij de doelgroepen die in de campagne als prioritair beschouwd worden en moet de campagne het brand management van Vlaanderen op een doordachte en duurzame wijze omzetten in de campagneactiviteiten (smart endorsed branding).
De campagne wordt vooral online uitgevoerd en zal enkel worden aangevuld met offline acties, wanneer dat zinvol en efficiënt is. Er wordt rekening gehouden met recente ontwikkelingen op het vlak van online marketing zoals aanbevelingsmarketing, het gebruik van sociale netwerken en online toepassingen met contextual en behavioral targeting.
De opdracht omvat voornamelijk B2C- en C2C-acties, maar het creatieve concept (tekst- en beeldmateriaal) van de campagne moet niet alleen voor consumenten toepasbaar zijn, maar eventueel ook in de communicatie richting pers, trade- en MICE-sector.
De basis voor de uitvoering van de opdracht wordt gevormd door de internationale marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen.
In het kader van de opdracht kunnen in samenspraak met de opdrachtnemer bestellingen geplaatst worden voor het voeren van promotie op andere markten dan de Nederlandse markt waarop Toerisme Vlaanderen actief is.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
2
Waarde
3.600.000,00 EUR
Bedrijven
Kunstmaan NV | 3000 Leuven, BE
truck tower-crane sharing