Euroopan parlamentti, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Asiantuntija-apu vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioissa (erä 1), rajatarkastuksissa, turvapaikka- ja muuttoliikettä koskevissa asioissa (erä 2) sekä oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa ja poliisiyhteistyössä (erä 3)

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan parlamentti, Official Mail Service
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1047
NUTS-koodi
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
Michael Alexander Speiser
Puhelin
+32 22832475
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://www.europarl.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Muu toimiala:   vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Asiantuntija-apu vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioissa (erä 1), rajatarkastuksissa, turvapaikka- ja muuttoliikettä koskevissa asioissa (erä 2) sekä oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa ja poliisiyhteistyössä (erä 3)

Viitenumero:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79100000 - Oikeudelliset palvelut

Täydentävä CPV-koodi:   RD11

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Puitesopimus kattaa riippumattoman asiantuntija-avun antamisen monissa tämänhetkisissä ja syntymässä olevissa kysymyksissä selviteltäessä monialaisesti vapaus-, turvallisuus- ja oikeus- sekä perusoikeus- ja kansalaisuusasioissa (erä 1), rajatarkastuksissa, turvapaikka- ja muuttoliikettä koskevissa asioissa (erä 2) sekä oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa ja poliisiyhteistyössä (erä 3) esiin tulevia kysymyksiä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   kyllä

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   3.000.000,00

Valuutta:   EUR


II.2) Kuvaus Osa nro: 1

II.2.1) Nimi

Monialaiset vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymykset

Osa nro:   1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79100000 - Oikeudelliset palvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pääasiallinen suorituspaikka:   Euroopan parlamentti, Bryssel, Belgia.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Suunnitellun puitesopimuksen tarkoituksena on tukea Euroopan parlamentin kansalaisvapaus-, oikeus- ja sisäasiainvaliokunnan (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE) työtä siten, että se voi tilata selvityksiä, alustuksia, ulkopuolisia asiantuntijoita Euroopan parlamentin tapahtumiin jne. toimivaltuuksiensa puitteissa.
Palveluja koskevien puitesopimusten avulla toimitetaan asiantuntemusta eripituisten asiakirjojen muodossa. Asiakirjat toimitetaan tapauskohtaisten pyyntöjen perusteella rajatussa ja määritetyssä aikataulussa. Kirjallisen neuvonnan lisäksi palveluja koskeva puitesopimus koskee myös oheispalveluja, kuten osallistumista valiokunnan kokouksiin sekä keskeisten asiantuntijoiden esitelmiä tai Euroopan parlamentin tapahtumien tukemista ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarvittaessa. Palveluntarjoajilla on yksinomainen tieteellinen vastuu töidensä tuloksista.
Erä 1 (monialaiset vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymykset):
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) korostetaan vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasiat takaavan vyöhykkeen luomista. Euroopan unionin perusoikeuskirja, joka on nyt EU:ta oikeudellisesti sitova, on vahvistanut perusoikeuksia, perustavaa laatua olevat oikeudet ja kansalaisoikeudet määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3 ja 9–12 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15, 16, 18–25 artiklassa sekä perusoikeuskirjassa.
Erä 1 kattaa kaikki monialaisiin kysymyksiin liittyvät asiat vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymysten alalta. Näihin asioihin kuuluu mm.:
— perusoikeuksien suojeleminen EU:ssa (lasten oikeudet mukaan luettuina) huomioon ottaen EU:n perusoikeuskirjan sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja muiden asiaankuuluvien oikeusistuinten aiemmat oikeustapaukset ja
— EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelusopimukseen,
— institutionaaliset näkökohdat vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioissa. Näihin näkökohtiin kuuluu EU:n instituutioiden ja elinten sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden roolien ja toimivaltuuksien erillisyys,
— kokonaisarvio vapauden ja turvallisuuden välisestä tasapainosta sekä poikkeuksellisten keinojen käyttö,
— Euroopan unionin perusoikeusvirasto,
— perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma vuosille 2014–2020 ja tulevat jatkorahastot perusoikeuksien, syrjimättömyyden ja kansalaisuusasioiden tukemiseksi,
— unionin kansalaisuus ja siihen liittyvä vapaa liikkuvuus,
— ensi- ja toissijainen syrjinnän vastainen lainsäädäntö ja vähemmistöjen tilanteen huomiointi,
— taistelu rotuvihaa ja muukalaisvastaisuutta vastaan,
— läpinäkyvyys ja asiakirjojen saatavuus,
— henkilötietojen suojelu sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   30 %

Laatuperuste - Nimi:   keskeisen työryhmän ja asiantuntijaryhmän kokoonpano  / Painotus:   21 %

Laatuperuste - Nimi:   sen erän ymmärtäminen, josta tarjous on tehty  / Painotus:   14 %

Laatuperuste - Nimi:   menetelmät  / Painotus:   10,5 %

Laatuperuste - Nimi:   työn organisointi  / Painotus:   24,5 %

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-


II.2) Kuvaus Osa nro: 2

II.2.1) Nimi

Rajatarkastuksia, turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevat toimintalinjaukset

Osa nro:   2

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79100000 - Oikeudelliset palvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pääasiallinen suorituspaikka:   Euroopan parlamentti, Bryssel, Belgia.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Suunnitellun puitesopimuksen tarkoituksena on tukea Euroopan parlamentin kansalaisvapaus-, oikeus- ja sisäasiainvaliokunnan (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE) työtä siten, että se voi tilata selvityksiä, alustuksia, ulkopuolisia asiantuntijoita Euroopan parlamentin tapahtumiin jne. toimivaltuuksiensa puitteissa.
Palveluja koskevien puitesopimusten avulla toimitetaan asiantuntemusta eripituisten asiakirjojen muodossa. Asiakirjat toimitetaan tapauskohtaisten pyyntöjen perusteella rajatussa ja määritetyssä aikataulussa. Kirjallisen neuvonnan lisäksi palveluja koskeva puitesopimus koskee myös oheispalveluja, kuten osallistumista valiokunnan kokouksiin sekä keskeisten asiantuntijoiden esitelmiä tai Euroopan parlamentin tapahtumien tukemista ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarvittaessa. Palveluntarjoajilla on yksinomainen tieteellinen vastuu töidensä tuloksista.
Erä 2 (rajatarkastuksia, turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevat toimintalinjaukset):
EU:n tavoitteet siten kuin ne on esitetty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67 artiklan 2 kohdassa sekä 77-80 artiklassa sekä vastaavat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 14, 18 ja 19 artiklassa määritellyt oikeudet on tarkoitettu takaamaan unionin sisäisten rajatarkastusten puuttumisen sekä kehittämään sellaista yhteistä linjaa turvapaikka-asia-, maahanmuutto- ja ulkorajojen valvonta-asioissa, joka perustuu jäsenvaltioiden väliseen kolmansien maiden kansalaisille oikeudenmukaiseen solidaarisuuteen.
Vuoden 2015 Euroopan muuttoliikeagenda kattaa neljä politiikan alaa: laittoman maahanmuuton kannusteiden vähentäminen, rajojen hallinta (ihmishenkien pelastaminen ja ulkorajojen turvaaminen), voimakkaamman turvapaikkapolitiikan kehittäminen sekä uuden maahanmuuttopoliittisen linjauksen luominen, kotouttamislinjaukset mukaan luettuna.
Turvapaikkapolitiikka on EU:n yhteistä. Sen tarkoituksena on luoda yhteinen järjestelmä, johon kuuluisi yhtenäinen asema sekä yhtenäiset menettelytavat kansainvälistä suojelua tarjottaessa. Touko- ja heinäkuussa 2016 julkaistujen lakipakettien myötä käynnistettiin yhteisen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan ”3. vaihe”.
Laillinen maahanmuuton osalta olemassa oleva EU-lainsäädäntö on paraikaa REFIT-ohjelman mukaisen arvioinnin kohteena.
Ulkorajojen hallintaa koskevat linjaukset ovat muuttuneet huomattavasti erityyppisiä pakolaisia sisältävien muuttovirtojen kohdistuessa EU:hun sekä myös korostuneiden turvallisuushuolien takia, mitkä ovat synnyttäneet uutta toimeliaisuutta.
Erä 2 kattaa asiantuntemuksen kaikki kysymyksissä, jotka liittyvät rajatarkastuksiin, turvapaikka- ja muuttoliikeasioihin. Näitä asioita ovat mm.:
— kansainvälinen turva mukaan luettuna uusi asuinpaikka ja sinne asettautuminen,
— laillinen muuttoliike, johon kuuluu yhteistyö alkuperämaiden kanssa sekä kotouttamispolitiikka,
— luvaton muuttoliike sekä palautukset ja uudelleenpääsy,
— rajojen hallinta sekä koordinoitu yhteinen ulkorajojen hallinta sekä ”älykkään rajan” käsite,
— Shengenin sopimus ja viisumipolitiikka lyhyt- ja pitkäaikaista oleskelua varten,
— turvapaikka- ja muuttoliikeasioita hoitavat virastot,
— asiaankuuluvat turvapaikka- ja muuttoliikeasioita hoitavat rahastot,
— Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja muiden asiaankuuluvien oikeusistuinten asiaankuuluvat aiemmat oikeustapaukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   30 %

Laatuperuste - Nimi:   keskeisen työryhmän ja asiantuntijaryhmän kokoonpano  / Painotus:   21 %

Laatuperuste - Nimi:   sen erän ymmärtäminen, josta tarjous on tehty  / Painotus:   14 %

Laatuperuste - Nimi:   menetelmät  / Painotus:   10,5 %

Laatuperuste - Nimi:   työn organisointi  / Painotus:   24,5 %

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-


II.2) Kuvaus Osa nro: 3

II.2.1) Nimi

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa liittyvissä kysymyksissä

Osa nro:   3

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79100000 - Oikeudelliset palvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pääasiallinen suorituspaikka:   Euroopan parlamentti, Bryssel, Belgia.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Suunnitellun puitesopimuksen tarkoituksena on tukea Euroopan parlamentin kansalaisvapaus-, oikeus- ja sisäasiainvaliokunnan (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE) työtä siten, että se voi tilata selvityksiä, alustuksia, ulkopuolisia asiantuntijoita Euroopan parlamentin tapahtumiin jne. toimivaltuuksiensa puitteissa.
Palveluja koskevien puitesopimusten avulla toimitetaan asiantuntemusta eripituisten asiakirjojen muodossa. Asiakirjat toimitetaan tapauskohtaisten pyyntöjen perusteella rajatussa ja määritetyssä aikataulussa. Kirjallisen neuvonnan lisäksi palveluja koskeva puitesopimus koskee myös oheispalveluja, kuten osallistumista valiokunnan kokouksiin sekä keskeisten asiantuntijoiden esitelmiä tai Euroopan parlamentin tapahtumien tukemista ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarvittaessa. Palveluntarjoajilla on yksinomainen tieteellinen vastuu töidensä tuloksista.
Erä 3 (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä):
Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82 ja 86 artiklaan, pohjautuu tuomioiden ja oikeuden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen sekä sisältää toimia jäsenvaltioiden lakien lähentämiseen useilla alueilla.
Asteittain etenevä rajavalvonnan poistuminen EU:n sisällä on helpottanut huomattavasti Euroopan kansalaisten vapaata liikkuvuutta, mutta se on myös helpottanut rikollisten toimimista yli maiden rajojen. Rajat ylittävän rikollisuuden haasteen hoitamiseksi vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioihin kuuluu toimia oikeudellisen yhteistyön edistämiseksi rikosasioissa. Lähtökohtana on vastavuoroisen tunnustamisen periaate. On hyväksytty erityistoimia, joiden avulla taistellaan rajat ylittävää rikollisuutta vastaan sekä taataan uhrien, epäiltyjen ja vankien oikeuksien suojeleminen koko unionin alueella.
Poliisiyhteistyön pääväline, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 87 ja 89 artilaan, on Euroopan poliisivirasto (Europol), joka on laajemman Euroopan sisäisen turvallisuusarkkitehtuurin keskeinen peruspilari. Yhteistyö ja toimintalinjaukset kehittyvät yhä, ja huomion painopisteenä on yleiseurooppalaisten uhkien ja rikollisuuden torjuminen tehokkaasti perusoikeuksia ja tietosuojasääntöjä noudattaen.
Tehokas poliisiyhteistyö on keskeinen peruspilari muodostettaessa unionista perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuvaa vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasiat takaavaa vyöhykettä. Rajat ylittävän lainvalvontayhteistyön, johon kuuluu poliisi, tulli ja muut lakia valvovat viranomaiset, tarkoituksena on estää, havaita ja tutkia rikoksia koko EU:ssa. Käytännössä tämä yhteistyö koskee pääasiassa vakavaa rikollisuutta (järjestäytynyt rikollisuus, huume- ja ihmiskauppa, kyberrikollisuus) ja terrorismia.
Erä 3 kattaa asiantuntemuksen kaikki kysymyksissä, jotka liittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa ja poliisiyhteistyön. Näitä asioita ovat mm.:
— oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja terrorismin vastainen työ,
— poliisiyhteistyö ja poliisin terrorismin vastainen työ,
— virastot, jotka tekevät oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa ja poliisiyhteistyötä,
— asiaankuuluvat oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa ja poliisiyhteistyötä tukevat rahastot
— Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja muiden asiaankuuluvien oikeusistuinten asiaankuuluvat aiemmat oikeustapaukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   30 %

Laatuperuste - Nimi:   keskeisen työryhmän ja asiantuntijaryhmän kokoonpano  / Painotus:   21 %

Laatuperuste - Nimi:   sen erän ymmärtäminen, josta tarjous on tehty  / Painotus:   14 %

Laatuperuste - Nimi:   menetelmät  / Painotus:   10,5 %

Laatuperuste - Nimi:   työn organisointi  / Painotus:   24,5 %

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-


IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   kyllä

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   1

Osa nro:   1

Nimi:   Monialaiset vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymykset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07-02-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   8

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
1 Place du Congrès
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1000
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   2

Osa nro:   1

Nimi:   Monialaiset vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymykset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07-02-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   8

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
BP 20064
Postitoimipaikka
Paris
NUTS-koodi
FR101
Postinumero
75421
Maa
FRANCE
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   3

Osa nro:   1

Nimi:   Monialaiset vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymykset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07-02-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   8

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Milieu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Chaussée de Charleroi 112
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1060
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   4

Osa nro:   1

Nimi:   Monialaiset vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymykset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07-02-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   8

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   kyllä

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Optimity Advisors GmbH
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Stresemannstr. 123
Postitoimipaikka
Berlin
NUTS-koodi
DE300
Postinumero
10963
Maa
DEUTSCHLAND
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Postitoimipaikka
London
NUTS-koodi
UKI32
Postinumero
N1 7RF
Maa
UNITED KINGDOM
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   erillisten tarjouspyyntöjen osalta alihankitaan lausuntoja tarjouspyynnön aiheesta ja menetelmistä.


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   5

Osa nro:   1

Nimi:   Monialaiset vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasia-, perusoikeus- ja kansalaisuuskysymykset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07-02-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   8

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
LSE Enterprise
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Houghton Street
Postitoimipaikka
London
NUTS-koodi
UKI31
Postinumero
WC2A 2AE
Maa
UNITED KINGDOM
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   1

Osa nro:   2

Nimi:   Rajatarkastuksia, turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevat toimintalinjaukset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 2

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   13

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
BP 20064
Postitoimipaikka
Paris
NUTS-koodi
FR101
Postinumero
75421
Maa
FRANCE
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   2

Osa nro:   2

Nimi:   Rajatarkastuksia, turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevat toimintalinjaukset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 2

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   13

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
16A, Rue du Baillois
Postitoimipaikka
Rixensart
NUTS-koodi
BE310
Postinumero
1330
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   alihankittavien asiantuntijatehtävien aloja ovat seuraavat: tilastot, turvallisuus ja sosiologia, valtio- ja hallinnolliset tieteet sekä kansainväliset suhteet, EU:n ulkosuhteet, ihmisoikeuksien ulottuminen maan rajojen ulkopuolelle sekä tietokannat ja oikoluku.


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   3

Osa nro:   2

Nimi:   Rajatarkastuksia, turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevat toimintalinjaukset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 2

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   13

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
1 Place du Congrès
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1000
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   4

Osa nro:   2

Nimi:   Rajatarkastuksia, turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevat toimintalinjaukset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 2

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   13

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   kyllä

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Gonzagagasse 1
Postitoimipaikka
Vienna
NUTS-koodi
AT130
Postinumero
1010
Maa
ÖSTERREICH
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Avenue des Arts 7/8
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1000
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Migration Policy Centre at the European University Institute
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Postitoimipaikka
Florence
NUTS-koodi
ITI14
Postinumero
50133
Maa
ITALIA
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   useita vanhempia tutkijoita käytetään alihankkijoina.


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   5

Osa nro:   2

Nimi:   Rajatarkastuksia, turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevat toimintalinjaukset

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 2

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   13

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Migration Policy Institute Europe
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue de la Loi 155
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1040
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   alihankinnan piirissä olevat osat: ulkoinen ulottuvuus, ihmiskauppa- ja salakuljetusverkostot, rajaturvallisuus, Yhdysvaltojen maahanmuuttopolitiikka, kotouttamislinjaukset, laiton maahanmuutto ja pakkokeinot, EU:n lainsäädäntö, taloustiede ja tilastot, muuttoliike ja ympäristö, Kreikan muuttoliikettä koskevat linjaukset, Euroopan integraatio, palautuslinjaukset sekä ihmisoikeudet ja EU:n lainsäädäntö.


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   1

Osa nro:   3

Nimi:   Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa liittyvissä kysymyksissä

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 3

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   7

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
1 place du Congrès
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1000
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   2

Osa nro:   3

Nimi:   Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa liittyvissä kysymyksissä

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 3

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   7

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   kyllä

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Optimity Advisors GmbH
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Stresemannstr. 123
Postitoimipaikka
Berlin
NUTS-koodi
DE300
Postinumero
10963
Maa
DEUTSCHLAND
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Postitoimipaikka
London
NUTS-koodi
UKI32
Postinumero
N1 7RF
Maa
UNITED KINGDOM
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   erillisten tarjouspyyntöjen osalta alihankitaan lausuntoja tarjouspyynnön aiheesta ja menetelmistä.


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   3

Osa nro:   3

Nimi:   Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa liittyvissä kysymyksissä

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 3

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   7

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
European Institute of Public Administration (EIPA)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Onze Lieve Vrouweplein 22
Postitoimipaikka
Maastricht
NUTS-koodi
NL423
Postinumero
6211 HE
Maa
NEDERLAND
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   4

Osa nro:   3

Nimi:   Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa liittyvissä kysymyksissä

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 3

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   7

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Rand Europe
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue de la Loi 82/Bte 3
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1040
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   kaksi keskeisen työryhmän jäsentä sekä kansallisten asiantuntijoiden reservi kuuluvat alihankinnan piirin.


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   5

Osa nro:   3

Nimi:   Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa liittyvissä kysymyksissä

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 3

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

11-03-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   7

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
VVA Brussels
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Avenue des Arts 11
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1210
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
kyllä

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1.000.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   kaksi yliopistoa sekä useita yksittäisiä asiantuntijoita kuuluu alihankinnan piirin.


VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite
Boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 43031
Sähköpostiosoite
-
Faksi
+352 43032600
Internetosoite
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   -

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite
Boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 43031
Sähköpostiosoite
-
Faksi
+352 43032600
Internetosoite
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

28-05-2020

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-