Sciensano
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Raamcontract dienstverlening door uitzendkantoor

Raamcontract dienstverlening door uitzendkantoor

Datum van verzending van deze aankondiging
30-03-2020
Publicatiedatum
30-03-2020
Deadline
30-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79600000 - Recruteringsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sciensano
Postadres
Juliette Wytsmanstraat 14
Plaats
Brussel
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 26425374
Fax
+32 26425001
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.sciensano.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371171