Régiók Bizottsága
Aankondiging van een opdracht

Audiovizuális szolgáltatások a Régiók Európai Bizottsága (RB) számára

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Régiók Bizottsága
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Város
Brussels
Postai irányítószám
1040
NUTS-kód
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://cor.europa.eu

A felhasználói oldal címe:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

a fent említett cím

elektronikusan:   -

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Audiovizuális szolgáltatások a Régiók Európai Bizottsága (RB) számára

Hivatkozási szám:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   92110000 - Mozifilm és videoszalag-gyártás és kapcsolódó szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

A jelen pályázati felhívás célja audiovizuális szolgáltatások biztosítása. A szolgáltatásokat főként audiovizuális kreatív tartalmak létrehozására, a Régiók Bizottságának főbb eseményeiről történő tudósításra, valamint anyagok és létesítmények audiovizuális és rádiós újságírók számára történő biztosításához használják fel. Az RB olyan agilis, sokoldalú és kreatív nyertes ajánlattevőt keres, aki kész kis, innovatív, platformok közötti audiovizuális projekteken, új audio- vagy videoformátumokkal (VR, 3D stb.), közösségi médiához tervezett különleges videokampányokon, közösségi médiában megjelenő streaming szolgáltatásokon, valamint események nagyobb szabású tudósításán dolgozni, valamint televíziós és rádiós újságírók munkájához szükséges anyagokat és létesítményeket biztosítani.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   2.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   50342000 - Audiokészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50343000 - Videokészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
92100000 - Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92110000 - Mozifilm és videoszalag-gyártás és kapcsolódó szolgáltatások
92111200 - Reklám-, propaganda-, ismeretterjesztő film és videofilm gyártása
79961000 - Fényképészeti szolgáltatások
79962000 - Fényképfeldolgozási (előhívó) szolgáltatások
72212521 - Zene- vagy hangszerkesztő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

A teljesítés fő helyszíne:   Brüsszel.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   2.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   48

A szerződés meghosszabbítható:   igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel:   igen

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   -

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   17-07-2020

Helyi idő:   -

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   9

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:   27-07-2020

Helyi idő:   14:30

Hely:   Room BVS 765 Régiók Európai Bizottsága, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIUM. A Covid19-cel kapcsolatos helyzet tükrében a tenderbontás online vagy személyes részvétellel is megvalósulhat a résztvevők számának függvényében.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   A tenderbontáson pályázónként legfeljebb két képviselő vehet részt. A pályázónak szervezési és biztonsági okokból legalább 3 munkanappal a tenderbontás előtt el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyiigazolvány-, illetve útlevélszámát a következő címre: [email protected]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   -

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   nem

VI.3) További információk

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2018. július 18.) 164. cikke 5. bekezdése és I.11.1. mellékletének (e) pontja értelmében a Bizottság tárgyalásos eljárást kezdeményezhet a pályázat nyertes ajánlattevőivel a jelen felhívásban meghatározottakhoz hasonló szolgáltatások megismétlésére vonatkozóan.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   -

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

05-06-2020