Eiropas Komisija, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 – Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Tehniskais atbalsts un transportēšanas pakalpojumi lielajiem iepircējiem klimata un vides jomā

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 – Innovative and Digital Procurement
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue de la Loi 56
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1000
NUTS kods
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
-
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/growth/

Pircēja profila adrese: -

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Tehniskais atbalsts un transportēšanas pakalpojumi lielajiem iepircējiem klimata un vides jomā

Atsauces numurs: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods: 79411000 - Vispārējās vadības konsultāciju pakalpojumi

Papildu CPV kods: -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Šī līguma mērķis ir iepirkt nepieciešamos pakalpojumus, lai organizētu pasākumus saistībā ar Eiropas Komisijas iniciatīvu par lielajiem iepircējiem klimata un vides jomā (“Big Buyers for Climate and Environment”), kuras pamatā ir izmēģinājuma projekts par lielo iepircēju un tīklu iniciatīvu (“Big Buyers and Networks Initiative”).
Galvenais mērķis ir sekmēt stratēģiska publiskā iepirkuma izmantošanu Eiropā ar partnerību starpniecību tādu lielo publisko iepircēju vidū kā pilsētas, reģioni, slimnīcas, centralizēto iepirkumu struktūras, sabiedrisko pakalpojumu iestādes u. c., strādājot konkrētos projektos un ar līdzīgiem problēmjautājumiem. Mērķis ir jāsasniedz, veicinot sadarbību starp stratēģiska publiskā iepirkuma lielajiem iepircējiem, lai sekmētu inovatīvu preču, pakalpojumu un darbu tirgu. Mērķis ir arī sekmēt ES ekonomikas atveseļošanos, veicinot inovāciju un jaunuzņēmumus. Šajā projektā veicamajiem uzdevumiem ir jābūt pilnībā saskaņotiem ar zaļā kursa vispārējiem mērķiem, kā izklāstīts Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumā.
.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

23-06-2020

VI.4.6) Sākotnējā paziņojuma atsauce

TED eSender pieteikumvārds: -

TED eSender klienta pieteikumvārds: -

Paziņojuma atsauce: -

Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 112-270774

Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1) Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina

VII.1.1) Sākotnējā paziņojuma atsauce

Grozījums līgumslēdzējas iestādes iesniegtajā sākotnējā informācijā:

Publikācija TED neatbilst līgumslēdzējas iestādes sniegtajai sākotnējai informācijai:

VII.1.2) Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Daļas numurs
-
Iedaļas numurs
IV.2.2)
Teksta labojuma vieta
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Tekstu:
31-07-2020 16:00
Lasīt šādi:
07-08-2020 16:00

Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Daļas numurs
-
Iedaļas numurs
IV.2.7)
Teksta labojuma vieta
Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Tekstu:
03-08-2020 10:00
Lasīt šādi:
10-08-2020 10:00

Cita papildu informācija

-