Európska komisia, HOME – Migration and Home Affairs, HOME.E.4 – Union actions and Procurement
Rectificatie

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 –Technická podpora prevencie a boja proti radikalizácii pre tvorcov politiky a výskumných pracovníkov: podpora a výmeny ohľadom radikalizácie

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, HOME – Migration and Home Affairs, HOME.E.4 – Union actions and Procurement
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue du Luxembourg 46
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1000
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Adresa stránky profilu kupujúceho: -

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 –Technická podpora prevencie a boja proti radikalizácii pre tvorcov politiky a výskumných pracovníkov: podpora a výmeny ohľadom radikalizácie

Referenčné číslo: HOME/2020/OP/0001

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV: 79000000 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby

Doplnkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Technická podpora prevencie a boja proti radikalizácii pre tvorcov politiky a výskumných pracovníkov: podpora a výmeny ohľadom radikalizácie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

02-06-2020

VI.4.6) Odkaz na pôvodné oznámenie

Prihlasovacie meno pre TED eSender: -

Prihlasovacie meno zákazníka pre TED eSender: -

Referenčné číslo oznámenia: -

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 089-211224

Dátum odoslania pôvodného oznámenia:

Oddiel VII: Zmeny

VII.1) Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.1) Odkaz na pôvodné oznámenie

Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom: nie

Uverejnenie na stránke TED nezhodujúce sa s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom: nie

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený
Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
24-06-2020 16:00
má byť:
08-07-2020 16:00

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený
Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
26-06-2020 11:00
má byť:
10-07-2020 11:00

Ďalšie dodatočné informácie

-