Aankondiging van een opdracht

2019-9074 Approbation des comptes annuels pour l’Office Central D’Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense

Diensten
Publicatie datum
21-01-2020
Deadline
12-02-2020 09:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense | 1120 Neder-Over-Heembeek, BE | Publiekrechtelijke instelling | Cellule marchés publics
Opdrachtcodes (CPV)
79210000 - Boekhoudkundige en auditdiensten
79212000 - Auditdiensten
79212100 - Uitvoeren van financiële audit
79212200 - Uitvoeren van interne controle
79212300 - Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
79212500 - Controleren van de boekhouding
Korte inhoud
Désignation de deux réviseurs d'entreprises afin de certifier les comptes annuels de OCASC
Beschrijving
Beschrijving
Le présent marché public concerne un marché pluriannuel de services relatif aux services de réviseurs d'entreprise au profit de de l’Office Central d’Action Sociale et Culturelle du Ministère De La Défense (ci-après OCASC) et afin d'approuver, comme prévu dans la législation, les comptes annuels dans la période 2020-2023
Looptijd
46 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79212000 - Auditdiensten
79212100 - Uitvoeren van financiële audit
79212200 - Uitvoeren van interne controle
79212300 - Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
79212500 - Controleren van de boekhouding
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing