Vooraankondiging

Onderzoek naar de impact van het Initiatief voor sociaal ondernemerschap van de Europese Commissie en de follow-upacties ervan

Het doel van dit onderzoek is om de diensten van de Commissie een omvattende, op feiten gebaseerde analyse van de impact van het Initiatief voor sociaal ondernemerschap op de ontwikkeling van sociale ondernemingen en hun operationele omgeving, zowel op nationaal als EU-niveau, te verstrekken.
De aanpak van het onderzoek moet breed zijn en de impact moet worden gedefinieerd door de hoofddoelstelling: het scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van sociale ondernemingen. Het onderzoek moet een reeks van verschillende soorten sociale ondernemingen omvatten. Het onderzoek moet deze kernfocus ook contextualiseren door rekening te houden met andere parallelle en gekoppelde ontwikkelingen in de bredere bedrijfsomgeving, door bedrijven te mobiliseren voor sociale en maatschappelijke impact, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, de B-corps-beweging, niet-financiële verslaglegging van bedrijven enz. Evenzo zou het rekening moeten houden met de ontwikkelingen op het gebied van ethische en sociale financiering en impactinvesteren.


Datum van verzending van deze aankondiging
30-01-2019
Publicatiedatum
06-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
79315000 - Sociaal onderzoek

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Postadres
SPA3 04/043
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ms Ann Branch
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
EMPL-E1-UNIT@ec.europa.eu
Hoofdadres
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
Adres van het kopersprofiel
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!