Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Proces-verbaal van opening van de offertes

Monitoring van het organische koolstofgehalte in Vlaamse bodems in openbaar domein en particuliere tuinen

Publicatiedatum
30-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies

1. Overzicht

Referentienummer

VPO-OMG_VPO_2018_15-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Bodemkundige Dienst van België

Universiteit Gent

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Postadres
Koning Albert II laan 20 bus 8
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joost Salomez
Telefoon
+32 25532191
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://ruimtelijkeordening.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323986
Datum van aanmaak
24/10/2018 14:09:26

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Bodemkundige Dienst van België
KBO-nummer
0420.415.024
Postadres
W. de Croylaan 48
Postcode
3001
Plaats
Heverlee
Land
BE
Telefoon
016 31 09 22
Fax
016 22 42 06
Hoofdadres
www.bdb.be
Prijs
124638
Aantal documenten
6
Aantal documenten
6
Documenten
OFFERTEFORMULIER_BDB-KULeuven.pdf, Bijlage1_Uitsluitingscriteria.pdf, Bijlage2A_Economische&FinancieleDraagkracht.pdf, BIJLAGE2B_Technischebekwaamheid.pdf, Bijlage3_Tekenbevoegdheid.pdf, Offerte-MonitoringKoolstofTuinen_FINAAL.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Universiteit Gent
KBO-nummer
0248.015.142
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Postcode
9000
Plaats
Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92643001
Fax
+32 92643597
Hoofdadres
www.UGent.be
Prijs
-
Aantal documenten
20
Documenten
1.OMG_VPO_2018_15_invulformulieren 29-11-2018 UGent-ILVO-INBO_getekend.pdf, 2.OMG_VPO_2018_15_invulformulieren 29-11-2018 UGent-ILVO-INBO.pdf, 3.OMG_VPO_2018_15_Technisch_luik_offerte 29-11-2018 UGent-ILVO-INBO.pdf, 4a.Handtekenbevoegdheid UGent.pdf, 4b.Strafregister UGent.pdf, 4c.Bankverklaring UGent.pdf, 4d.Attest van niet-faling UGent.pdf, 4e.RSZ-attest UGent.pdf, 4f.FiscaalAttest UGent.pdf, 5a.Handtekenbevoegdheid INBO .pdf, 5b.Strafregister INBO.pdf, 5c.Bankverklaring INBO.pdf, 5d.Machtiging INBO aan UGent.pdf, 6a.Handtekenbevoegdheid ILVO.pdf, 6b.Strafregister ILVO.pdf, 6d.Attest niet faling ILVO.pdf, 6e.RSZ-attest ILVO.pdf, 6f.Fiscaal attest ILVO.pdf, 6g.Machtiging ILVO aan UGent.pdf, 6c. Bankverklaring ILVO.pdf
Algemene opmerkingen
-