Aankondiging van een gegunde opdracht

Pakalpojumu nodrošināšana saistībā ar juridisku, ekonomisku, tehnoloģisku un darbības atbalstu transporta drošības jomā

Diensten
Publicatie datum
16-01-2020
Waarde
4.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Eiropas Komisija, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate A – Policy Coordination and Security | 1049 Bruxelles, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79110000 - Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Korte inhoud
Vairākkārtējā pamatnolīguma mērķis ir īsā laikā nodrošināt līgumslēdzējai iestādei (t. i., Komisijai) augsti kvalificētus ārējus ekspertus, lai līgumslēdzējai iestādei sniegtu objektīvu palīdzību ES transporta drošības jomas iniciatīvu un tiesību aktu priekšlikumu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā attiecībā uz visiem transporta veidiem.
Gunningen

Perceel 1: Juridiskais un ekonomiskais atbalsts transporta drošības jomā

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
2.000.000,00 EUR
Bedrijven
Ernst and Young special business services | Diegem, BE
ICF SA | Brussels, BE
Cross-Border Research Association | Epalinges, CH

Perceel 2: Tehnoloģiskais un darbības atbalsts transporta drošības jomā

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
2.000.000,00 EUR
Bedrijven
EY Advisory Spa | Milan, IT
O&I Consulting | Chertsey, UK
Cross-Border Research Association | Epalinges, CH
ICF SA | Brussels, BE
Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique | Paris, FR
truck tower-crane sharing