Aankondiging van een gegunde opdracht

Verstrekking van diensten op het gebied van juridische, economische, technologische en operationele ondersteuning op het gebied van vervoersveiligheid

Diensten
Publicatie datum
16-01-2020
Waarde
4.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europese Commissie, Directorate - General for Mobility and Transport, Directorate A — Policy Coordination and Security | 1049 Bruxelles, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79110000 - Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Korte inhoud
De meervoudige raamovereenkomst beoogt de verlening op korte termijn aan de aanbestedende dienst (i.e. de Commissie) van uiterst gekwalificeerde externe deskundigheid met het oog op het verlenen van bijstand aan de aanbestedende dienst bij het ontwerp, de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van initiatieven en wetsvoorstellen van de EU op het gebied van vervoersveiligheid voor alle soorten vervoersmiddelen.
Gunningen

Perceel 1: Juridische en economische bijstand op het gebied van vervoersveiligheid

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
2.000.000,00 EUR
Bedrijven
Ernst and Young special business services | Diegem, BE
ICF SA | Brussels, BE
Cross-Border Research Association | Epalinges, CH

Perceel 2: Technologische en operationele bijstand op het gebied van vervoersveiligheid

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
2.000.000,00 EUR
Bedrijven
EY Advisory SPA | Milan, IT
O&I Consulting | Chertsey, UK
Cross-Border Research Association | Epalinges, CH
ICF SA | Brussels, BE
Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique | Paris, FR
truck tower-crane sharing