Aankondiging van een gegunde opdracht

Tillhandahållande av tjänster i form av juridiskt, ekonomiskt, tekniskt och operativt stöd inom området transportsäkerhet

Diensten
Publicatie datum
16-01-2020
Waarde
4.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate A — Policy Coordination and Security | 1049 Bruxelles, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79110000 - Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Korte inhoud
Målet med det multipla ramavtalet är att, med kort varsel, tillhandahålla den upphandlande myndigheten (dvs. kommissionen) högkvalificerad extern expertis för att objektivt stödja den upphandlande myndigheten vid utformning, förberedelse och implementering av EU-initiativ och lagstiftningsförslag inom området för transportsäkerhet, för alla transportsätt.
Gunningen

Perceel 1: Juridiskt och ekonomiskt stöd inom området transportsäkerhet

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
2.000.000,00 EUR
Bedrijven
Ernst & Young Special Business Services | Diegem, BE
ICF SA | Brussels, BE
Cross-Border Research Association | Epalinges, CH

Perceel 2: Tekniskt och operativt stöd inom området transportsäkerhet

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
2.000.000,00 EUR
Bedrijven
EY Advisory Spa | Milan, IT
O&I Consulting | Chertsey, UK
Cross-Border Research Association | Epalinges, CH
ICF SA | Brussels, BE
Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique | Paris, FR
truck tower-crane sharing