Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Versterken van de veiligheidscultuur

Diensten
Publicatie datum
06-11-2013
Deadline
21-11-2013 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11 | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
79417000 - Veiligheidsadviezen
Korte inhoud
Safety Culture op het terrein in 2 percelen:
- Sensibilisering en opleiding
- Ondersteuning aan werkgroepen
Veiligheid is voor Infrabel de absolute topprioriteit. Om het veiligheidsniveau te beïnvloeden, heeft Infrabel verschillende technologieën ingevoerd en ook sinds 2007 een veiligheidsbeheersysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. Met dit laatste strategisch plan werd beslist de veiligheidscultuur te versterken. Bij de voorafgaande interne analyses en strikt rekening houdend met de conclusies van de parlementaire commissie over de spoorwegveiligheid in België, werd geoordeeld dat de ondersteuning van een extern expert nuttig is om de implementatie van de gekozen aanpak te ontwikkelen en continu te verbeteren. In die context zoekt Infrabel dus een leverancier die in staat is dit programma te begeleiden.
Lot 1 Sensibilisering en opleiding
lnfrabel zoekt een leverancier die in staat is opleiders te leveren om de interne opleiders bij te staan in de sensibilisering van het personeel en zijn hiërarchische lijnen in beide landstalen, op verschillende locaties.
Lot 2 Ondersteuning aan werkgroepen
lnfrabel zoekt een leverancier die in staat is om werkgroepen te ondersteunen en te stimuleren, om de voorziene actiepunten zo snel mogelijk op te starten
Beschrijving

Sensibilisering en opleiding

Beschrijving
lnfrabel zoekt een leverancier die in staat is opleiders te leveren om de interne opleiders bij te staan in de sensibilisering van het personeel en zijn hiërarchische lijnen in beide landstalen, op verschillende locaties.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79417000 - Veiligheidsadviezen
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- zakencijfer van de laatste 3 jaren
- winst en-of verliescijfers van de laatste 3 jaren

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Kwalitatieve selectiecriteria:
- Voldoende en positieve ervaring in de diensten die het voorwerp uitmaken van huidige opdracht.
- Voldoende technische en materiële capaciteit om in het kader van deze opdracht aan de behoeften van de aanbestedende overheid te kunnen beantwoorden.
Om de inschrijver toe te laten aan te tonen dat hij aan deze criteria beantwoordt, voegt hij de volgende informatie toe:
- De lijst met de 3 belangrijkste klanten (naam, contactpersoon met telefoonnummer, emailadres, adres) voor de diensten waarover het in deze opdracht gaat, met toelating om deze klanten te contacteren.
- Beschrijving van de maatregelen die de opdrachtnemer treft om de kwaliteit te waarborgen.
truck tower-crane sharing