Europos Parlamentas, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Preliminarioji sutartis dėl paslaugų, reikalingų Ryšių palaikymo biurui Stokholme komunikacijos ir informavimo veiklai organizuoti

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Parlamentas, DG Communication
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue Wiertz 60
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1047
NUTS kodas
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
-
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://www.europarl.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   taip

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Preliminarioji sutartis dėl paslaugų, reikalingų Ryšių palaikymo biurui Stokholme komunikacijos ir informavimo veiklai organizuoti

Nuorodos numeris:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79416000 - Viešųjų ryšių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Europos Parlamento ryšių palaikymo biurai yra atsakingi už decentralizuotą Europos Parlamento institucinių komunikacijos veiksmų įgyvendinimą. Konkrečiau, biurai palaiko ryšius su nacionaline, regionine ir vietos žiniasklaida, bendrauja su piliečiais ir suinteresuotosiomis šalimis vykdydami veiklą internete ir kitomis priemonėmis, taip pat teikia komunikacijos platformą Europos Parlamento nariams valstybėse narėse. Visų pirma jų veiksmai yra itin svarbūs 2019 m. Europos Parlamento rinkimų kampanijai.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Vertė:   1.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79530000 - Vertimo raštu paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Švedija

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Preliminarioji sutartis dėl komunikacijos paslaugų sudaroma šiais tikslais:
— suteikti galimybę Stokholmo Europos Parlamento ryšių palaikymo biurui pasinaudoti kokybiška ir profesionalia parama atliekant įvairias užduotis, kurias galima lengvai užsakyti ir taip padidinti biurų pajėgumus atlikti strategiškesnius darbus,
– optimizuoti viešųjų pirkimų procedūras,
– palengvinti kasdienes operacijas taikant paprastą užsakymo procesą ir kartu užtikrinant viešųjų pirkimų taisyklių laikymąsi,
– sudaryti sąlygas plėsti komunikacijos veiklą per rinkimų kampaniją.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   ne

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   COMM/DG/AWD/2018/148

Pirkimo dalies Nr.:   -

Pavadinimas:   Preliminarioji sutartis dėl paslaugų, reikalingų Ryšių palaikymo biurui Stokholme komunikacijos ir informavimo veiklai organizuoti

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas

V.2.1) Sutarties sudarymo data

08-11-2018

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   0

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   -

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrunewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 4303-2100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
Europos ombudsmenas
Adresas
1 avenue du Président Robert Schuman
Miestas
Strasbourg
Pašto kodas
67001
Šalis
FRANCE
Telefonas
+33 388172313
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Sutartis bus pasirašoma tik 10 kalendorinių dienų pabaigoje nuo pranešimo išsiuntimo dienos, t. y. 11.10.2018.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
Europos Parlamentas, Directorate-General for Communication
Adresas
60 Rue Wiertz
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1047
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

23-11-2018

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-