Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - design & build-opdracht bouw nieuw zwembad Den Bessem

Werken
Publicatie datum
29-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Stad Mortsel | 2640 Mortsel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45212212 - Bouwwerkzaamheden voor zwembad
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen
Korte inhoud
design & build-opdracht bouw nieuw zwembad Den Bessem
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: kostprijs en budgetcontrole - 20
Kwaliteit: architecturale kwaliteiten - 20
Kwaliteit: duurzaam bouwen - 20
Kwaliteit: stedenbouwkundige kwaliteiten en omgevingswaarde - 20
Kwaliteit: Planning en procesgerichtheid, procesbereidheid en - bekwaamheid - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie selectieleidraad
Minimum vereisten
zie selectieleidraad

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
zie selectieleidraad
Minimum vereisten
zie selectieleidraad
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8
truck tower-crane sharing