Aankondiging van een opdracht

Overeenkomst hostessenservice, promo & merchandisers voor het Vlaamse Gewest

Diensten
Publicatie datum
28-11-2013
Deadline
07-01-2014 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Niet-openbare procedure
Aanbestedende overheid
Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht | 1040 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Recreatie, cultuur en godsdienst
Opdrachtcodes (CPV)
79342200 - Promotiediensten
98511000 - Dienstverlening door commercieel personeel
Korte inhoud
Het doel van deze Europese aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer,
die op bekwame wijze de behoefte aan hostessendiensten van de Nationale Loterij zal invullen als
samenwerkingspartner voor prestaties (evenementen, acties) in het Vlaamse Gewest.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- Voorts zullen de economische en financiële
draagkracht van de kandidaten en hun
onderaannemers worden beoordeeld aan de hand van
een D&B rapport. Dit rapport zal door de Nationale
Loterij opgezocht worden. Een rating van 3 op de schaal van 4 beantwoordt aan de eis

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- de belofte dat de onderneming tijdens de uitvoering van de opdracht per arrondissement zal werken met een gegarandeerd vast percentage verkopers, host, hostesses
- referentieopdrachten van de kandidaat, maximum
drie referenties
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing