Aankondiging van een opdracht

Dienstverlener die als "Service Managed Provider" een "Total Talent Management" oplossing aanbiedt

Diensten
Publicatie datum
31-01-2021
Deadline
02-03-2021 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
FSMA | 1000 BRUSSEL, BE | Publiekrechtelijke instelling | Madame Sofie De Cooman
Opdrachtcodes (CPV)
79600000 - Recruteringsdiensten
Korte inhoud
De FSMA wenst een beroep te doen op een dienstverlener die als “Managed Service Provider” (MSP) een oplossing aanbiedt voor het “Total Talent Management” van de FSMA. Deze dienstverlening zorgt ervoor, dat de FSMA, snel en in functie van de specifieke behoeften aan talent, kan anticiperen op een steeds veranderende werkomgeving en toekomst.
De dienstverlener die als “Managed Service Provider” (MSP) een oplossing aanbiedt voor het “Total Talent Management” van de FSMA, beschikt over een "Vendor Management Systeem" (VMS). Dit systeem is een webgebaseerde applicatie en wordt ondersteund door een of meerdere recruiters (SPOC’s) gedurende het volledige inhuurproces (de marktbevraging, selectie, contracteren) van elke consulent. De recruiters of SPOC’s zijn het aanspreekpunt voor het totale beheer en de rapporteringen.
De FSMA zoekt voornamelijk ondersteuning bij het zoeken en het beheren van flexibele statuten (zelfstandigen, interimarissen, freelancers, …). De ondersteuning kan ook gericht zijn op het aantrekken van een team medewerkers met verschillende profielen.
In beperkte mate kan de dienstverlener ook hulp bieden bij vaste aanwervingen. De focus ligt op het talent dat moet aangeworven worden en niet op de contractvorm.
Om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van de FSMA, dient de dienstverlener in staat te zijn, hulp te bieden bij het zoeken naar specialisten in alle mogelijke domeinen zijnde HR, IT, Finance, Law, Economics, Administration, Facility, …
De gevraagde dienstverlening kan bestaan uit ad-hoc consulting van beperkte duur zijnde van één week tot één maand en dit in specifieke materie.
Er kan ook gevraagd worden te zoeken naar gepaste opleidingen, coaching enzovoort en in beperkte mate kan er ondersteuning gevraagd worden voor het beheer van interne medewerkers.
Beschrijving
Beschrijving
De FSMA wenst een beroep te doen op een dienstverlener die als “Managed Service Provider” (MSP) een oplossing aanbiedt voor het “Total Talent Management” van de FSMA. Deze dienstverlening zorgt ervoor, dat de FSMA, snel en in functie van de specifieke behoeften aan talent, kan anticiperen op een steeds veranderende werkomgeving en toekomst.
De dienstverlener die als “Managed Service Provider” (MSP) een oplossing aanbiedt voor het “Total Talent Management” van de FSMA, beschikt over een "Vendor Management Systeem" (VMS). Dit systeem is een webgebaseerde applicatie en wordt ondersteund door een of meerdere recruiters (SPOC’s) gedurende het volledige inhuurproces (de marktbevraging, selectie, contracteren) van elke consulent. De recruiters of SPOC’s zijn het aanspreekpunt voor het totale beheer en de rapporteringen.
De FSMA zoekt voornamelijk ondersteuning bij het zoeken en het beheren van flexibele statuten (zelfstandigen, interimarissen, freelancers, …). De ondersteuning kan ook gericht zijn op het aantrekken van een team medewerkers met verschillende profielen.
In beperkte mate kan de dienstverlener ook hulp bieden bij vaste aanwervingen. De focus ligt op het talent dat moet aangeworven worden en niet op de contractvorm.
Om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van de FSMA, dient de dienstverlener in staat te zijn, hulp te bieden bij het zoeken naar specialisten in alle mogelijke domeinen zijnde HR, IT, Finance, Law, Economics, Administration, Facility, …
De gevraagde dienstverlening kan bestaan uit ad-hoc consulting van beperkte duur zijnde van één week tot één maand en dit in specifieke materie.
Er kan ook gevraagd worden te zoeken naar gepaste opleidingen, coaching enzovoort en in beperkte mate kan er ondersteuning gevraagd worden voor het beheer van interne medewerkers.
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De laatste 2 jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen) worden bijgevoegd, uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.
Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: solvabiliteit (> 20%), liquiditeit (> 1), eigen vermogen (positief), bedrijfskapitaal (positief) en overgedragen verlies (lager dan 50% van kapitaal + reserves).
De firma's die niet aan minstens 3 van deze ratio's voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden.
Minimum vereisten
1. De firma's die niet aan minstens 3 van deze ratio's voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De inschrijver geeft referenties van gelijkaardige opdrachten die de afgelopen 3 jaar zijn gerealiseerd. De inschrijver vermeldt hierbij ook het volume (aantal werkdagen via het platform gepresteerd), het aantal bereikte firma’s tijdens de zoektocht en het soort profielen die gezocht werden (zowel IT-profielen als niet-IT-profielen), alsook de contractvormen waarbij de profielen werden aangetrokken (consulenten, interimarissen, vaste aanwervingen) met ook vermelding van een contactpersoon die kan gecontacteerd worden.
Minimum vereisten
1. Minimumeis: minimaal 5 referenties van gelijkaardige dienstverleningen
truck tower-crane sharing