Aankondiging van een gegunde opdracht

GOBF - Raamovereenkomst 2020

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Aanbestedende overheid
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit | 1035 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Yve Vuylsteke
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
De GOBF zoekt voor zichzelf en haar gewestelijke partners leveranciers op verschillende zakelijke en technische gebieden om de komende vier jaar het vervolg van haar digitale transformatie te ondersteunen
truck tower-crane sharing