Aankondiging van een opdracht

20109_ADVIESDIENSTEN TER ONDERSTEUNING VAN DE VERDERE OPERATIONALISERING VAN HET ECRAID-BUSINESSPLAN

Diensten
Publicatie datum
31-01-2021
Deadline
08-03-2021 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Universiteit Antwerpen | 2020 Antwerpen, BE | Publiekrechtelijke instelling | Onderwijs | Elio Berardocco
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
Als onderdeel van het ECRAID-Plan vraagt Universiteit Antwerpen voorstellen aan bij één dienstverlener om te helpen bij de ontwikkeling van het Transitieplan, voortbouwend op het Businessplan als geheel, dat in de loop van twee jaar is ontwikkeld. De dienstverlener(s) zullen nauw samenwerken met de Partners en het ECRAID-Plan Coördinatieteam van UMC Utrecht en Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. Herman Goossens en prof. Marc Bonten.
Beschrijving
Beschrijving
Als onderdeel van het ECRAID-Plan vraagt Universiteit Antwerpen voorstellen aan bij één dienstverlener om te helpen bij de ontwikkeling van het Transitieplan, voortbouwend op het Businessplan als geheel, dat in de loop van twee jaar is ontwikkeld. De dienstverlener(s) zullen nauw samenwerken met de Partners en het ECRAID-Plan Coördinatieteam van UMC Utrecht en Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. Herman Goossens en prof. Marc Bonten.
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE2 - VLAAMS GEWEST
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing