Aankondiging van een gegunde opdracht

Kultuuripärandialaste teadmiste vastastikuse omandamise tegevusplaan linnade ja piirkondade jaoks

Diensten
Publicatie datum
14-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Euroopa Komisjon, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79951000 - Organiseren van seminars
79952100 - Diensten voor het organiseren van culturele evenementen
Korte inhoud
Käesoleva tegevuse eesmärk on toetada – järgides 2019. aasta tööprogrammis programmi „Loov Euroopa“ rakendamiseks ette nähtud ja ELi strateegilistes dokumentides (kultuuri valdkonna tööplaan 2019–2022 ja kultuuripärandi valdkonna tegevuse Euroopa raamistik) välja kuulutatud eesmärke – linna, piirkondlike, kohalike ja riiklike ekspertide (vastavalt vajadusele) teadmiste vastastikust omandamist järgmistel teemadel:
A: kultuuripärandi osalusjuhtimine;
B: ehituspärandi kohandatud taaskasutus;
C: kultuuripärandi valdkonna sekkumiste kvaliteet.
Gunningen

Kultuuripärandialaste teadmiste vastastikuse omandamise tegevusplaan linnade ja piirkondade jaoks

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
497.860,00 EUR
Bedrijven
Eurocities ASBL | 1000 Brussels, BE
European Regions Research and Innovation Network | 1000 Brussels, BE
Conseil des Architectes d'Europe | 1050 Brussels, BE
Europa Nostra | 2514 EC Den Haag, NL
KEA European Affairs | 1050 Brussels, BE
truck tower-crane sharing