Aankondiging van een gegunde opdracht

Programul de învățare inter pares privind patrimoniul cultural pentru orașe și regiuni

Diensten
Publicatie datum
14-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Comisia Europeană, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79951000 - Organiseren van seminars
79952100 - Diensten voor het organiseren van culturele evenementen
Korte inhoud
Așa cum prevede programul anual de lucru pentru anul 2019 pentru punerea în aplicare a programului „Europa creativă“ și astfel cum este anunțat în documentele strategice ale UE (Planul de lucru pentru cultură 2019-2022 și Cadrul european de acțiune privind patrimoniul cultural), obiectivul prezentei acțiuni este sprijinirea activității de învățare inter pares pentru experții urbani, regionali, locali și naționali (acolo unde este cazul) pe temele:
A: Guvernarea participativă a patrimoniului cultural;
B: Reutilizarea adaptivă a patrimoniului construit;
C: Calitatea intervențiilor asupra patrimoniului cultural.
Gunningen

Programul de învățare inter pares privind patrimoniul cultural pentru orașe și regiuni

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
497.860,00 EUR
Bedrijven
Eurocities ASBL | 1000 Brussels, BE
Rețeaua de cercetare și inovare a regiunilor europene | 1000 Brussels, BE
Conseil des Architectes d'Europe | 1050 Brussels, BE
Europa Nostra | 2514 EC Den Haag, NL
KEA European Affairs | 1050 Brussels, BE
truck tower-crane sharing