Aankondiging van een opdracht

Смесен многостранен рамков договор за тематични комуникационни услуги, рекламиране и медийно планиране

Diensten
Publicatie datum
06-01-2020
Deadline
28-02-2020 12:00
Geraamde totale waarde
90000000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Европейска комисия, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
79413000 - Advies inzake marketing management
79416000 - Public relationsdiensten
79530000 - Vertaaldiensten
79540000 - Tolkdiensten
79550000 - Typen, tekstverwerking en desktop publishing
79570000 - Samenstelling van verzendlijsten en verzenddienst
79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
Korte inhoud
Смесеният многостранен рамков договор за тематични комуникационни услуги, рекламиране и медийно планиране ще послужи за подкрепа на навременни действия за комуникация и добре дефинирани, краткосрочни комуникационни инициативи с малък бюджет (макс. продължителност 12 месеца и макс. бюджет 500 000 EUR) по конкретни теми, напр. политически действия, изпълнение на законодателство, програми за финансиране, инициативи за проучвания.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Обособена позиция 1: Тематични комуникационни услуги, рекламиране и медийно планиране

Beschrijving
Смесен многостранен рамков договор за тематични комуникационни услуги, рекламиране и медийно планиране.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
79413000 - Advies inzake marketing management
79416000 - Public relationsdiensten
79530000 - Vertaaldiensten
79540000 - Tolkdiensten
79550000 - Typen, tekstverwerking en desktop publishing
79570000 - Samenstelling van verzendlijsten en verzenddienst
79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
Regiocode (NUTS)
00 - Other

Perceel 2: Обособена позиция 2: Тематични кампании за онлайн комуникация

Beschrijving
Тематични кампании за онлайн комуникация.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
79413000 - Advies inzake marketing management
79416000 - Public relationsdiensten
79530000 - Vertaaldiensten
79540000 - Tolkdiensten
79550000 - Typen, tekstverwerking en desktop publishing
79570000 - Samenstelling van verzendlijsten en verzenddienst
79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
Regiocode (NUTS)
00 - Other
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
truck tower-crane sharing