Európska komisia, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 – Services Directive and Policy
Rectificatie

Štúdia o národných regulačných prístupoch k službám krátkodobého ubytovania

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 – Services Directive and Policy
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Avenue des Nerviens 105
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Hubert Gambs
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/growth/

Adresa stránky profilu kupujúceho: -

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Štúdia o národných regulačných prístupoch k službám krátkodobého ubytovania

Referenčné číslo: GROW/2020/OP/0004

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV: 79411000 - Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia

Doplnkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

V štúdii sa určia a vyhodnotia možnosti na rozlíšenie „rovnocenných spolupracovníkov“ poskytujúcich služby prostredníctvom platformy pre spoluprácu príležitostne v súkromnej kapacite na jednej strane a pravidelnejších a profesionálnych poskytovateľov tých istých služieb na strane druhej.
Štúdiou sa okrem toho identifikujú a posúdia možnosti registračných schém pre poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú svoje služby prostredníctvom platforiem pre spoluprácu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

26-03-2020

VI.4.6) Odkaz na pôvodné oznámenie

Prihlasovacie meno pre TED eSender: -

Prihlasovacie meno zákazníka pre TED eSender: -

Referenčné číslo oznámenia: -

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 039-091256

Dátum odoslania pôvodného oznámenia:

Oddiel VII: Zmeny

VII.1) Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.1) Odkaz na pôvodné oznámenie

Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom: nie

Uverejnenie na stránke TED nezhodujúce sa s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom: nie

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený
Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
06-04-2020 16:00
má byť:
24-04-2020 16:00

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený
Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
08-04-2020 10:00
má byť:
28-04-2020 10:00

Ďalšie dodatočné informácie

-