An Coimisiún Eorpach, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Meastóireacht ar Infheistíochtaí i dTeicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide le Tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa sa Tréimhse 2007-2013

Alt I: Údarás conarthachta

I.1) Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil
An Coimisiún Eorpach, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Uimhir chláraithe náisiúnta
-
Seoladh poist
TA Cell BU-1 00/184
Baile
Brussels
Cód poist
1049
Cód NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Teagmhálaí
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-

Seoladh/seoltaí idirlín

Príomhsheoladh:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Seoladh phróifíl an cheannaitheora:   -

I.2) Comhsholáthar

Baineann an conradh le comhsholáthar:   níl

I gcás comhsholáthair lena mbaineann tíortha éagsúla – dlí soláthair náisiúnta is infheidhme:   -

Tá an conradh á dhámhachtain ag comhlacht lárnach ceannaigh:   níl

I.4) An cineál údaráis chonarthachta

Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta

I.5) Príomhghníomhaíocht

Seirbhísí poiblí ginearálta

Alt II: Cuspóir

II.1) Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1) Teideal

Meastóireacht ar Infheistíochtaí i dTeicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide le Tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa sa Tréimhse 2007-2013

Uimhir thagartha:   2019CE16BAT106

II.1.2) Príomhchód CPV

Príomhchód CPV:   79410000 - Business and management consultancy services

Cód CPV forlíontach:   -

II.1.3) An cineál conartha

Seirbhísí

II.1.4) Cur síos achomair

Meastóireacht ex post ar thionscadail infheistíochta ag díriú ar sholáthar teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) le linn na tréimhse 2007-2013. Maidir le raon feidhme na meastóireachta sin, cuimsítear leis an TFC an méid a leanas den chuid is mó: bonneagair teileachumarsáide (líonraí leathanbhanda san áireamh), teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide agus seirbhísí leictreonacha agus digiteacha agus feidhmchláir do shaoránaigh (ríomhsheirbhísí Sláinte, ríomhRialtas, etc.).

II.1.6) Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta:   níl

II.1.7) Luach iomlán an tsoláthair (gan CBL san áireamh)

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

Airgeadra:   -

II.2) Cur síos

II.2.1) Teideal

-

Uimhir an bhirt:   -

II.2.2) Cód(Cóid) CPV breise

Príomhchód CPV:   79419000 - Evaluation consultancy services

Cód CPV forlíontach:   -

II.2.3) Láthair feidhmíochta

Cód NUTS:   00 - N/A

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:   -

II.2.4) Cur síos ar an soláthar

Sa mheastóireacht déanfar na cineálacha éagsúla idirghabhálacha maidir le TFC a bhí cómhaoinithe ag CFRE sa tréimhse 2007-2013 a mheas agus déanfar measúnú ar a réasúnaíocht agus ar fhianaise a n-éifeachtúlachta, ar a n-éifeachtachta agus a gcomhleanúnachas le beartais eile, a n-ábharthacht agus breisluach AE.
Soláthrófar forléargas sa mheastóireacht ar na bealaí éagsúla inar úsáideadh maoiniú CRFE do TFC ar fud an Aontais agus déanfaidh siad na torthaí a mheas, ionas gur féidir iad a shainaithint. Déanfar sin a scrúdú ar bhealach níos mionsonraithe i dtíortha agus i réigiúin roghnaithe, agus é mar aidhm leis na cineálacha idirghabhálacha ba rathúla (nó ab éifeachtaí) a shainaithint agus na fachtóirí a rannchuidíonn lena rathúlacht, lena n-áirítear sna limistéir nach bhfuil chomh forbartha agus inar tearc an daonra (a raibh idirghabhálacha sonracha TFC i gceist leo).
Comhlánófar an mheastóireacht trí anailís a dhéanamh ar na creataí rialála agus ar theacht chun cinn na dteicneolaíochtaí a théann i bhfeidhm ar fhorbairt infheistíochtaí TFC (agus go háirithe ar líonraí teileachumarsáide - leathanbhanda) lena n-áirítear éabhlóidí praghais agus saincheisteanna soláthair phoiblí, costais oibriúcháin, na fachtóirí éilimh a dhéanann difear d’fhorbairtí na líonraí (glacadh le seirbhísí ó sholáthraithe miondíola agus/nó mórdhíola, infheistíochtaí i líonraí 'míle deireanach' ag soláthraithe seirbhíse), chomh maith leis na gnéithe gaolmhara sóisialta (glacadh le húsáideoirí, scileanna digiteacha agus litearthacht, éabhlóid dhigiteach soláthar seirbhísí poiblí, etc.). Ina theannta sin, leis an meastóireacht déantar anailís ar na bearnaí margaidh a ndírítear orthu le gníomhaíochtaí arna maoiniú ag an Aontas Eorpach agus le rannpháirtíocht na hearnála príobháidí (mar gheall ar athruithe i rialacháin sa mhargadh miondíola agus athruithe in iompar ionchais infheisteoirí príobháideacha).ais infheisteoirí príobháideacha).
Déanfar measúnú ar ghlacadh na seirbhísí digiteacha ag gnólachtaí agus ag teaghlaigh a sholáthraítear laistigh de na gréasáin a fhaigheann tacaíocht ó CFRE.
Tabharfar faoi athbhreithniú ar an litríocht agus na doiciméid ábhartha, mar aon le scrúdú ar an réasúnaíocht bhunúsach don tacaíocht a chuirtear ar fáil do TFC i gCláir Oibriúcháin (loighic idirghabhála) ar fud an Aontais Eorpaigh. Forbrófar teoiric athraithe ansin do na cineálacha éagsúla beart nó tionscadal sna braislí aitheanta éagsúla.

II.2.5) Critéir dámhachtana

Na critéir thíos

Critéar costais - Ainm:   Cáilíocht na modheolaíochta molta  / Ualú:   50

Critéar costais - Ainm:   Eagrú na hoibre  / Ualú:   30

Critéar costais - Ainm:   Modhanna rialaithe cáilíochta  / Ualú:   20

II.2.11) Faisnéis faoi roghanna

Roghanna:   níl

Cur síos ar na roghanna:   -

II.2.13) Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh:   níl

II.2.14) Faisnéis bhreise

-

Alt IV: Nós imeachta

IV.1) Cur síos

IV.1.1) An cineál nós imeachta

IV.1.3) Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

Is éard atá i gceist leis an soláthar comhaontú creatlaí a chur ar bun:   níl

Cuireadh córas dinimiciúil ceannaigh ar bun:   níl

IV.1.6) Faisnéis faoi cheant leictreonach

Úsáideadh ceant leictreonach:   níl

IV.1.8) Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais:  

IV.2) Faisnéis riaracháin

IV.2.1) Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IOAE:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

Baineann an fógra le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil atá foilsithe ag an bhfógra conartha thuas:   níl

IV.2.9) Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlao ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré

Ní dhámhfaidh an t-údarás conarthachta aon chonarthaí breise bunaithe ar an bhfógra faisnéise roimh ré thuas:  

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha:   -

Uimhir an bhirt:   -

Teideal:   Meastóireacht ar Infheistíochtaí i dTeicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide le Tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa sa Tréimhse 2007-2013

Tá conradh/beart dáfa:  

V.2) Dámhachtain an chonartha

V.2.1) Dáta shocrú an chonartha

V.2.2) Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte:   0

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE:   0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad:   0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha:   0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha:   níl

V.2.4) Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt:   -

Luach iomlán an chonartha/an bhirt:   -

An tairiscint is ísle:   -

An tairiscint is airde:   -

V.2.5) Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradh:   níl

Cion:   -

Cur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:   -

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3) Faisnéis bhreise

Rinne an Coimisiún athmhachnamh ar cé chomh praiticiúil a bheadh sé an conradh a dhámhachtain agus a iarraidh ar chonraitheoir é a fhorghníomhú sa timpeallacht éiginnte agus i bhfianaise an tsuaite atá ann faoi láthair de bharr phaindéim Covid-19.
Cinneadh mar sin gan an conradh a dhámhachtain ar na cúiseanna a leanas:
— castacht na dtéarmaí tagartha agus an gá le teagmhálacha fairsinge le húdaráis bhainistíochta agus le páirtithe leasmhara eile;
— an dóchúlacht ard go mbeadh dúshláin shuntasacha roimh chonraitheoir freagraí a fháil ó údaráis phoiblí, a bhfuil sé de dhualgas orthu déileáil le cás na géarchéime;
— an dóchúlacht go dtiocfadh torthaí na meastóireachta, a gcuirfí isteach ar a tráthúlacht mar gheall ar na constaicí thuas, rómhall chun iad a bhreithniú mar a bhí beartaithe i dtús báire do chlárú ghlúin 2021-2027 de na cláir ERDF a thacaíonn le hinfheistíocht in TFC.

VI.4) Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1) Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil
An Chúirt Ghinearálta
Seoladh poist
Rue du Fort Niedergrünewald
Baile
Luxembourg
Cód poist
L-2925
Tír
LUXEMBOURG
Guthán
+352 4303-1
Ríomhphost
[email protected]
Facs
+352 4303-2100
Seoladh idirlín
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta idirghabhála

Ainm oifigiúil
-
Seoladh poist
-
Baile
-
Cód poist
-
Tír
-
Guthán
-
Ríomhphost
-
Facs
-
Seoladh idirlín
-

VI.4.3) Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:   -

VI.4.4) Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil
An Coimisiún Eorpach, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Seoladh poist
-
Baile
Brussels
Cód poist
1049
Tír
BELGIQUE-BELGIË
Guthán
-
Ríomhphost
[email protected]
Facs
-
Seoladh idirlín
-

VI.4.5) Dáta seolta an fhógra seo

28-05-2020

Iarscríbhinn D1 – Soláthar ginearálta: Bonn cirt le dámhachtain an chonartha gan glao ar iomaíocht a fhoilsiú roimh ré in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE)

1. Bonn cirt leis an gcinneadh nós imeachta idirbheartaíochta a roghnú gan glao ar iomaíochas a fhoilsiú roimh ré de réir Airteagal 32 de Threoir 2014/24/AE

Gan aon tairiscintí ná aon tairiscintí oiriúnacha/iarratais ar rannpháirtíocht mar fhreagra ar :

nós imeachta oscailte:   níl

nós imeachta teoranta:   níl

Déantar na táirgí i gceist chun críocha taighde, turgnaimh, staidéir nó forbartha amháin de réir na gcoinníollacha luaite sa Treoir:   -

Ní féidir na hoibreacha, soláthairtí nó seirbhísí a chur ar fáil ach amháin ag oibreoir eacnamaíoch áirithe ar an gcúis a leanas:

easnamh iomaíochais ar chúiseanna teicniúla:   níl

soláthar lena mbaineann an aidhm saothar ealaíne nó taibhiú atá uathúil a chruthú nó a fháil:   níl

cearta eisiacha a chosaint, cearta maoine intleachtúla san áireamh:   níl

Fíorphráinn toisc eachtraí nárbh fhéidir leis an údarás conarthachta iad a thuar agus de réir na gcoinníollacha diana atá luaite sa Treoir:   níl

Seachadtaí breise ón soláthraí bunaidh ordaithe de réir na gcoinníollacha diana atá luaite sa Treoir:   níl

Oibreacha/seirbhísí nua, is athdhéanamh oibreacha nó seirbhísí reatha agus iad ordaithe de réir na gcoinníollacha diana atá luaite sa Treoir:   -

Conradh seirbhíse le dámhachtain don iarrthóir rathúil nó do cheann acu de réir rialacha comórtais dearaidh:   -

Soláthar soláthairtí luaite agus iad ceannaithe ar mhargadh tráchtearraí:   -

Soláthairtí nó seirbhísí a cheannach ar théarmaí fíorbhuntáisteacha:

ó sholáthraí atá ag foirceannadh a chuid gníomhaíochtaí gnó go cinnte:   -

cearta eisiacha a chosaint, cearta maoine intleachtúla san áireamh:   -

2. Bonn cirt eile le dámhachtain conartha gan glao ar iomaíocht a fhoilsiú roimh ré in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Tá an soláthar lasmuigh de raon feidhme na Treorach:   níl

3. Míniúchán

-