Aankondiging van een gegunde opdracht

DATA4-hackathon vedrørende sund genopretning (industriel EU-hackathon) — GRO/SME/19/F/222

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
394.230,00 EUR
Aanbestedende overheid
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder, EASME.A.1.2 — Competitiveness and Internationalisation | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Korte inhoud
Udformning og gennemførelse af en hackathon på området for intelligent sundhed.
En hackathon er et Design Sprint-lignende arrangement, hvor eksperter på et bestemt område (f.eks. computerprogrammører, ingeniører) og andre arbejder i grupper for at udvikle den bedste potentielle løsning på en konkret udfordring. Denne udfordring foruddefineres i løbet af en samarbejdsbaseret proces sammen med interessenterne for at forbedre tilslutningen til og udnyttelsen af den udviklede løsning. Denne foranstaltning ville omfatte:
— arbejde med fælles udvikling af en eller flere specifikke udfordringer
— oprettelse af kontakt til interesserede industrielle interessenter (udfordringshavere)
— en fælles medskabelsesproces for at definere udfordringen (f.eks. ved hjælp af workshopper eller rådføringsprocesser)
— identifikation, coaching og invitation interesserede hold af »hackere«
— tilrettelægge det endelige hackathon-arrangement, hvor teamene ville udvikle potentielle løsninger.
Gunningen

DATA4-hackathon vedrørende sund genopretning (industriel EU-hackathon) — GRO/SME/19/F/222

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
394.230,00 EUR
Bedrijven
Civitta Eesti AS | 51010 Tartu, EE
Garage48 LLC | 10412 Tallinn, EE
truck tower-crane sharing