Aankondiging van een gegunde opdracht

Hackathon Podaci za zdrav oporavak (industrijski hackathon EU-a) — GRO/SME/19/F/222

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
394.230,00 EUR
Aanbestedende overheid
Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, EASME.A.1.2 — Competitiveness and Internationalisation | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Korte inhoud
Dizajniranje i provedba hackathona u području pametnog zdravstva.
Hackathon je dizajnerski događaj sličan sprintu u kojem stručnjaci za određeno područje (npr. računalni programeri, inženjeri) i drugi rade u skupinama kako bi razvili najbolje potencijalno rješenje za konkretan izazov. Ovaj je izazov unaprijed definiran zajedno sa dionicima tijekom procesa suradnje, kako bi se poboljšalo uključivanje i prihvaćanje razvijenog rješenja. Tom bi se mjerom obuhvatilo sljedeće:
— rad na zajedničkom razvoju određenog(ih) izazova;
— komuniciranje sa zainteresiranim dionicima iz industrije (vlasnici izazova);
— postupak zajedničkog definiranja izazova (npr. s pomoću radionica ili postupka savjetovanja);
— određivanje, podučavanje i pozivanje zainteresiranih timova „hakera”;
— organizacija završnog događanja pod nazivom hackathon tijekom kojeg bi timovi razvili moguća rješenja.
Gunningen

Hackathon Podaci za zdrav oporavak (industrijski hackathon EU-a) — GRO/SME/19/F/222

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
394.230,00 EUR
Bedrijven
Civitta Eesti AS | 51010 Tartu, EE
Garage48 LLC | 10412 Tallinn, EE
truck tower-crane sharing