Aankondiging van een gegunde opdracht

Hakaton w ramach danych na potrzeby powrotu do zdrowia (EU Industrial Hackathon) — GRO/SME/19/F/222

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
394.230,00 EUR
Aanbestedende overheid
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, EASME.A.1.2 — Competitiveness and Internationalisation | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Korte inhoud
Zaprojektowanie i wdrożenie hakatonu w dziedzinie inteligentnego zdrowia.
Hakaton to maraton projektowania, podczas którego eksperci w danej dziedzinie (np. programiści, inżynierowie) i inni pracują w grupach w celu opracowania najlepszego możliwego rozwiązania konkretnego wyzwania. To wyzwanie zostało wcześniej określone wspólnie z zainteresowanymi stronami w trakcie procesu współpracy, w celu zwiększenia absorpcji i wykorzystania opracowanego rozwiązania. Środek ten obejmowałby:
— pracę nad wspólnym opracowaniem konkretnych wyzwań,
— dotarcie do zainteresowanych stron z sektora przemysłowego (zainteresowanie właścicieli),
— współpraca nad określeniem wyzwania (np. za pomocą warsztatów lub w procesie konsultacji),
— wskazywanie, coaching i zapraszanie zainteresowanych zespołów „hakerów”,
— organizacja końcowego hakatonu, podczas którego zespoły opracują możliwe rozwiązania.
Gunningen

Hakaton w ramach danych na potrzeby powrotu do zdrowia (EU Industrial Hackathon) — GRO/SME/19/F/222

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
394.230,00 EUR
Bedrijven
Civitta Eesti AS | 51010 Tartu, EE
Garage48 LLC | 10412 Tallinn, EE
truck tower-crane sharing