Aankondiging van een gegunde opdracht

Hackathon zameraný na údaje súvisiace so zotavením – (Data 4 Healthy Recovery Hackathon) – GRO/SME/19/F/222

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
394.230,00 EUR
Aanbestedende overheid
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky EASME.A.1.2 – Competitiveness and Internationalisation | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Korte inhoud
Návrh a realizácia hackathonu v oblasti inteligentného zdravia.
Hackathon je podujatie podobné šprintu, v rámci ktorého odborníci v konkrétnej oblasti (napr. počítačoví programátori, inžinieri) pracujú spolu s ďalšími v skupinách s cieľom vyvinúť najlepšie možné riešenie konkrétnej výzvy. Výzva sa určí vopred spolu so zainteresovanými stranami počas procesu spolupráce, aby sa podporil nákup a využívanie vyvinutého riešenia. Toto opatrenie by zahŕňalo:
— prácu na spoločnom rozvoji konkrétnej výzvy (výziev);
— oslovenie zainteresovaných strán z oblasti priemyslu, ktoré prejavujú záujem (vlastníci výzvy);
— proces spoluvytvárania vymedzenia výzvy (napr. využitie workshopov alebo konzultačného procesu);
— identifikáciu, odborné vedenie a pozývanie zainteresovaných tímov „hackerov“;
— organizovanie posledného podujatia „hackathon“, počas ktorého by tímy vyvinuli potenciálne riešenia.
Gunningen

Hackathon zameraný na údaje súvisiace so zotavením – (Data 4 Healthy Recovery Hackathon) – GRO/SME/19/F/222

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
394.230,00 EUR
Bedrijven
Civitta Eesti AS | 51010 Tartu, EE
Garage48 LLC | 10412 Tallinn, EE
truck tower-crane sharing