Aankondiging van een gegunde opdracht

Data för hälsosam återhämtning Hackaton (Data 4 Healthy Recovery Hackathon), (EU Industrial Hackathon) – GRO/SME/19/F/222

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
394.230,00 EUR
Aanbestedende overheid
Genomförandeorganet för små och medelstora företag, EASME.A.1.2 — Competitiveness and Internationalisation | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Korte inhoud
Utformning och genomförande av ett hackaton inom området smart hälsa.
Ett hackaton liknar ett sprinterlopp för designevenemang där experter inom ett specifikt område (exempelvis datorprogrammerare, ingenjörer) och andra arbetar i grupper för att utveckla den bästa möjliga lösningen för en konkret utmaning. Denna utmaning fastställs på förhand tillsammans med berörda parter under en samarbetsprocess för att öka medverkan och upptagningen av den utvecklade lösningen. Denna aktivitet skulle omfatta:
– att arbeta med gemensam utveckling av en specifik utmaning/specifika utmaningar
– att nå ut till intresserade industriintressenter (ägare av utmaningar)
– att ha en samskapande process för att definiera utmaningen (t.ex. genom seminarier eller samråd)
– att identifiera, handleda och bjuda in intresserade grupper av ”hackare”
– att anordna det slutliga hackaton-evenemanget under vilket grupper ska utveckla potentiella lösningar.
Gunningen

Data för hälsosam återhämtning Hackaton (Data 4 Healthy Recovery Hackathon), (EU Industrial Hackathon) – GRO/SME/19/F/222

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
394.230,00 EUR
Bedrijven
Civitta Eesti AS | 51010 Tartu, EE
Garage48 LLC | 10412 Tallinn, EE
truck tower-crane sharing