Aankondiging van een gegunde opdracht

Ontwerp, levering, opbouw, decoratie, inrichting en afbraak van de Vlaamse en Belgische paviljoenen op de vakbeurzen in de Verenigde Arabische Emiraten 2021-2022, georganiseerd door Flanders Investment & Trade, in nauwe samenwerking met AWEX & hub.brussels (éénmaal één jaar verlengbaar)

Diensten
Publicatie datum
30-01-2021
Waarde
600.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen | 1030 Brussel, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Jeroen De Vuyst
Opdrachtcodes (CPV)
79956000 - Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen
Korte inhoud
Ontwerp, levering, opbouw, decoratie, inrichting en afbraak van de Vlaamse en Belgische paviljoenen op de vakbeurzen in de Verenigde Arabische Emiraten 2021-2022, georganiseerd door Flanders Investment & Trade, in nauwe samenwerking met AWEX & hub.brussels
(éénmaal één jaar verlengbaar)
Gunningen

Perceel 1: Ontwerp, levering, opbouw, decoratie, inrichting en afbraak van de Vlaamse en Belgische paviljoenen op de vakbeurzen in de Verenigde Arabische Emiraten 2021-2022

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
600.000,00 EUR
Bedrijven
Expo Global Group bvba | 2020 Antwerpen, BE
truck tower-crane sharing