Aankondiging van een gegunde opdracht

Seine-Schelde. Communicatie.

Seine-Schelde. Communicatie.

Datum van verzending van deze aankondiging
31-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
22000000 - Drukwerk en aanverwante producten
72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
79413000 - Advies inzake marketing management
79822500 - Maken van grafische ontwerpen
79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
79960000 - Fotografische en aanvullende diensten
79961200 - Luchtfotografiediensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bovenschelde
Postadres
Guldensporenpark 105
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Claudia Van Vooren
E-mail
claudia.vanvooren@vlaamsewaterweg.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
447810.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
bvba Impuls , Gansterenstraat 43, - Hoeselt, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer