Europos Parlamentas, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Aankondiging van een gegunde opdracht

Fotografavimo paslaugų teikimas – esamų Europos Parlamento reikalų ir institucijų veiklos fotografinė aprėptis

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Parlamentas, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue Wiertz 60
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1047
NUTS kodas
BE - BELGIQUE-BELGIË
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
José Viejo Manzanal, Paul Henri Spaak Building, office 01A063
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://www.europarl.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Fotografavimo paslaugų teikimas – esamų Europos Parlamento reikalų ir institucijų veiklos fotografinė aprėptis

Nuorodos numeris:   COMM/DG/AWD/2019/854

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79961000 - Fotografijos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Esamų Europos Parlamento reikalų ir ceremonijų bei institucijų veiklos Briuselyje ir Strasbūre fotografinė aprėptis.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   taip

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

Valiuta:   -


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 1

II.2.1) Pavadinimas

Fotografijos paslaugų teikimas Europos Parlamentui Briuselyje

Pirkimo dalies Nr.:   1

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79961000 - Fotografijos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Briuselis.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Žr. specifikacijas pirkimo dokumentuose.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Kaina - Lyginamasis svoris:   35

Kokybės kriterijus - Vardas:   Veiklos fotografo, siūlomo teikti reikalingas paslaugas, veiklos kokybė, tinkamumas ir efektyvumas  / Lyginamasis svoris:   35

Kokybės kriterijus - Vardas:   Priemonių, numatytų užtikrinti gerąją praktiką, kokybė  / Lyginamasis svoris:   30

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.1) Pavadinimas

Fotografijos paslaugų teikimas Europos Parlamentui Strasbūre

Pirkimo dalies Nr.:   2

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79961000 - Fotografijos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   FR - FRANCE

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Strasbūras.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Žr. specifikacijas pirkimo dokumentuose.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Kaina - Lyginamasis svoris:   35

Kokybės kriterijus - Vardas:   Veiklos fotografo, siūlomo teikti reikalingas paslaugas, veiklos kokybė, tinkamumas ir efektyvumas  / Lyginamasis svoris:   35

Kokybės kriterijus - Vardas:   Priemonių, numatytų užtikrinti gerąją praktiką, kokybė  / Lyginamasis svoris:   30

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-


IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   ne

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2019/S 202-490030

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   COMM/ME_AV/FWC/2019/022

Pirkimo dalies Nr.:   1

Pavadinimas:   Fotografijos paslaugų teikimas Europos Parlamentui Briuselyje

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 1

V.2.1) Sutarties sudarymo data

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   0

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   -

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   COMM/ME-AV/FWC/2019/23

Pirkimo dalies Nr.:   2

Pavadinimas:   Fotografijos paslaugų teikimas Europos Parlamentui Strasbūre

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 2

V.2.1) Sutarties sudarymo data

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   0

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   -

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas
Boulevard Konrad Adenauer
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   -

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

09-06-2020

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-