Aankondiging van een gegunde opdracht

Toimielinten yhteinen viestinnän alan tarjouspyyntö rinnakkaisten sopimusten solmimiseksi vaikutusten arviointi-, arviointi- ja arviointiin liittyvistä selvityksistä ja palveluista

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
37.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Euroopan komissio, COMM – Communication, COMM.D.1 – Planning, Budget and Evaluation | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Manuel Romano
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Tämän tarjouspyynnön kohteena on ulkoisen ja sisäisen viestinnän alan vaikutusten arviointi-, arviointi- ja arviointiin liittyvien selvitysten ja palvelujen toimittaminen.
Gunningen

Perceel 1: Arvioinnit ja selvitykset

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
15.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
PPMI Group | LT-01110 Vilnius, LT
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 2: Seurantavälineet ja -palvelut

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
10.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Ernst & Young Consulting | 1831 Machelen, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 3: Vaikutustenarvioinnit ja ennakkoarviot

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
12.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, BE
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing