Aankondiging van een gegunde opdracht

Tarpinstitucinis kvietimas dalyvauti konkurse dėl preliminariųjų sutarčių su keliais tiekėjais sudarymo dėl poveikio nustatymo, vertinimo ir su vertinimu susijusių tyrimų bei paslaugų komunikacijų srityje

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
37.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europos Komisija, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Manuel Romano
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Šio kvietimo dalyvauti konkurse objektas – poveikio nustatymo, vertinimo ir su vertinimu susijusių tyrimų bei paslaugų teikimas išorės ir vidaus komunikacijų srityje.
Gunningen

Perceel 1: Vertinimas ir tyrimas

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
15.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
PPMI Group | LT-01110 Vilnius, LT
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 2: Stebėsena, priemonės ir paslaugos

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
10.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Ernst & Young Consulting | 1831 Machelen, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 3: Poveikio vertinimai ir išankstiniai vertinimai

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
12.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, BE
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing