Aankondiging van een gegunde opdracht

Starpiestāžu uzaicinājums uz konkursu saistībā ar vairākkārtēju pamatnolīgumu par ietekmes novērtējumiem, izvērtēšanu un ar novērtēšanu saistītiem pētījumiem un pakalpojumiem komunikācijas jomā

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
37.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Eiropas Komisija, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Manuel Romano
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir nodrošināt ietekmes novērtējumus, izvērtēšanu un ar novērtēšanu saistītus pētījumus un pakalpojumus ārējās un iekšējās komunikācijas jomā.
Gunningen

Perceel 1: Novērtējumi un pētījumi

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
15.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
PPMI Group | LT-01110 Vilnius, LT
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 2: Pārraudzība, rīki un pakalpojumi

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
10.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, PL
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Ernst & Young Consulting | 1831 Machelen, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE

Perceel 3: Ietekmes novērtējumi un ex ante novērtējumi

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
12.000.000,00 EUR
Bedrijven
Coffey International Development | 00-526 Warszawa, BE
Ecorys Europe EEIG - GEIE | 1040 Brussels, BE
Kantar Belgium | 1000 Brussels, BE
Deloitte Consulting and Advisory | 1930 Zaventem, BE
ICF | 1000 Brussels, BE
Technopolis Consulting Group Belgium | 1150 Brussels, BE
truck tower-crane sharing